18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ސްރީލަންކާއަށް

  • މިއީ މިއަހަރު ރިލީޒްކުރި ހަތަރުވަނަ ދިވެހި ފިލްމު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 11:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ތިޔަ ލޯތްބާއި ދުރަށްގެ ޕޯސްޓަރ -- ފޭސްބުކް

ޑައިރެކްޓަރ އަދި ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މޫސާ(މަރީ)ގެ ތިޔަ ލޯތްބާއި ދުރަށް ރާއްޖޭގައި އަޅުވާފައި ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ފަހު ދިވެހިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ އެއްގައުމު ކަމަށްވާ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މަރީ ބުންޏެވެ. މަރީ ބުނީ މި ޝޯ އަޅުވާނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވެސް ޝޯ އަޅުވަން ވިސްނާކަމަށް މަރީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންކާގައި ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

މި ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ ސްރީ ލަންކާގައެވެ. މި ފިލްމަކީ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަހުމަދު އަޒްމީލް (އަޒޭ)، މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) އަދި އަހުމަދު އަމަން (ޓޮމް)އަދި މަރިޔަމް ޝަހްޒާ އެވެ. ފިލްމުގެ ކެމެރާމަން އަކީ އަލީ ރަޝީދު (ގޮޅާ އައްޔަ) އެވެ.

މިއީ ޑައިރެކްޓަރ މަރީގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަށް ވާއިރު މަރީގެ ވާހަކައަކަށް އެންމެ ފަހުން ހެދި ފިލްމަކީ 2012 ގައި ރިލީޒް ކުރި ދިވެހި ފިލްމު ސަޒާއެވެ. އެ ފިލްމު ވަނީ ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް ހޯދާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް