22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާދެއްވަންޖެހޭ: އަލީ ޒާހިރު

  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 9 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 07:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ: އެ ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަމާމެދު ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުން -- ގޫގުލް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާދެއްވަންެޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 

އަލީ ޒާހިރު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެ، އެ ކޮމިޝަން ވަނީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އަލީ ޒާހިރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވިއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އޭޕްރީމް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަން އިއުލާނުކޮށް، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު އަލުން އިއުލާންކުރީ އިންތިހާބު ބާއްވަން އޮތް ތާރީހުން ފެށިގެން ދެމަސް ދުވަހަށް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމެއް ކުރުމުން ކަމަށާއި އިންތިހާބު ފަސްވި ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ މިނިވަންވެފައި އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. 


ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅީ މި މަހުގެ 14 އެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްއަށް ތައްޔާރުވެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންތިހާބު ދެމަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް