22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 03 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި މާބޮޑުވާނެ: ވިން ޑީސަލް

 • ފިލްމުގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ޖަސްޓިން ލިން
 • މިފަހަރުގެ ބައި ކުޅޭނީ އެފްރިކާގައި
 • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނީ 2020 ވަނަ އަހަރު
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 08:47 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 5. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 6. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި


ވިން ޑީސަލް -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި މާބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވިން ޑިސަލް ބުނެފިއެވެ.

ވިން ޑީސަލް ބުނީ އެ ފިލްމުގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ޖަސްޓިން ލިން އަލުން ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަސްޓިން ލިން ވަނީ މި ފިލްމް ޑައިރކެޓް ކުރުމަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެފައި ކަމަށް ވެސް ވިން ޑީސަލް ބުންޏެވެ. ޖަސްޓިން ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ މި ފިލްމުގެ ނުވަވަނަ ބަޔާއި ދިހަވަނަ ބައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ކުރީގެ ބައިތައް ވަނީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބްރެޒިލް، ޔޫކޭ، ސްޕެއިން، ޖަޕާން، މެކްސިކޯ އަދި ޔޫއޭއީގައި ވަނީ މި ފިލްމުގެ އެކި ބައިތަކުގެ ޝޫޓިން ކޮށްފައެވެ. ވިން ޑީސަލް ބުނީ ފިލްމުގެ މިފަހަރުގެ ބައި ކުޅޭނީ އެފްރިކާގައި ކަމަށާއި، ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމުގެ ކޯ ކާސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާނީ  މިޝެލް ރޮޑްރިގްސް، ޓައިރީސް ޖިބްސަން، ކްރިސް 'ލުޑަކްރިސް' ބްރިޖް، ނަތާލީ އެމަނުއެލް، ޖޭސަން ސްޓެތަމް އަދި ވޭން ޖޯންސަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް