23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި މާބޮޑުވާނެ: ވިން ޑީސަލް

 • ފިލްމުގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ޖަސްޓިން ލިން
 • މިފަހަރުގެ ބައި ކުޅޭނީ އެފްރިކާގައި
 • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނީ 2020 ވަނަ އަހަރު
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 08:47 | |

މަގުބޫލް

 1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 5. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 6. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
 7. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 8. އިމިގްރޭޝަންގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި


ވިން ޑީސަލް -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި މާބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވިން ޑިސަލް ބުނެފިއެވެ.

ވިން ޑީސަލް ބުނީ އެ ފިލްމުގެ ދެން ނިކުންނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ޖަސްޓިން ލިން އަލުން ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަސްޓިން ލިން ވަނީ މި ފިލްމް ޑައިރކެޓް ކުރުމަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެފައި ކަމަށް ވެސް ވިން ޑީސަލް ބުންޏެވެ. ޖަސްޓިން ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ މި ފިލްމުގެ ނުވަވަނަ ބަޔާއި ދިހަވަނަ ބައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ކުރީގެ ބައިތައް ވަނީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބްރެޒިލް، ޔޫކޭ، ސްޕެއިން، ޖަޕާން، މެކްސިކޯ އަދި ޔޫއޭއީގައި ވަނީ މި ފިލްމުގެ އެކި ބައިތަކުގެ ޝޫޓިން ކޮށްފައެވެ. ވިން ޑީސަލް ބުނީ ފިލްމުގެ މިފަހަރުގެ ބައި ކުޅޭނީ އެފްރިކާގައި ކަމަށާއި، ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމުގެ ކޯ ކާސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާނީ  މިޝެލް ރޮޑްރިގްސް، ޓައިރީސް ޖިބްސަން، ކްރިސް 'ލުޑަކްރިސް' ބްރިޖް، ނަތާލީ އެމަނުއެލް، ޖޭސަން ސްޓެތަމް އަދި ވޭން ޖޯންސަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް