20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޝޯމީ ކުންފުނި

ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ޝޯމީ އިން ހިއްސާ ވިއްކަނީ

  • ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 04:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ކުންފުނީގެ ލޯގޯ -- ގޫގުލް

ސްމާރޓް ފޯނު އުފައްދާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޝޯމީ ހޮންގް ކޮންގްގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެކެވެ

. މިދިޔަ އަހަރު ޝޯމީ އިން ވަނީ ސްޕެއިނަށްވެސް މާކެޓް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއަށް ޝޯމީ ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު 114.62 ބިލިއަން ޔުއާން ނުވަތަ 18 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިވެފައިވާ ކަމަށް ޝޯމީ އިން ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 68 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ޝޯމީ އިން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކިހާވަރެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޝޯމީ އިން ހޯދާނެ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް