20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޝޯމީ ކުންފުނި

ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ޝޯމީ އިން ހިއްސާ ވިއްކަނީ

  • ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 04:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ކުންފުނީގެ ލޯގޯ -- ގޫގުލް

ސްމާރޓް ފޯނު އުފައްދާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޝޯމީ ހޮންގް ކޮންގްގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެކެވެ

. މިދިޔަ އަހަރު ޝޯމީ އިން ވަނީ ސްޕެއިނަށްވެސް މާކެޓް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއަށް ޝޯމީ ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު 114.62 ބިލިއަން ޔުއާން ނުވަތަ 18 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިވެފައިވާ ކަމަށް ޝޯމީ އިން ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 68 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ޝޯމީ އިން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކިހާވަރެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޝޯމީ އިން ހޯދާނެ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް