16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ޝޯމީ ކުންފުނި

ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ޝޯމީ އިން ހިއްސާ ވިއްކަނީ

  • ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 04:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


ކުންފުނީގެ ލޯގޯ -- ގޫގުލް

ސްމާރޓް ފޯނު އުފައްދާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޝޯމީ ހޮންގް ކޮންގްގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެކެވެ

. މިދިޔަ އަހަރު ޝޯމީ އިން ވަނީ ސްޕެއިނަށްވެސް މާކެޓް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއަށް ޝޯމީ ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު 114.62 ބިލިއަން ޔުއާން ނުވަތަ 18 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިވެފައިވާ ކަމަށް ޝޯމީ އިން ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 68 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ޝޯމީ އިން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކިހާވަރެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޝޯމީ އިން ހޯދާނެ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް