26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ހެޔޮ އަގެއްގައި ޓިކެޓްތައް ލިބިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 03:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް -- ފޭސްބުކް

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ފަރާތުން ސ. ގަމުން ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެއި މަހުގެ 5 އިން ފެށިގެން މެއި 8 އާ ހަމައަށް ޓިކެޓް ނަންގަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި ޓިކެޓް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް މެއި 12 އިން ފެށިގެން ޖޫން 12 އާއި ހަމައަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮލޮންބޯ، ކޮޗިން, ބެންކޮކް އަދި ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް އަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް 15 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ވަނީ ފަށައިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ސްރީލަންކަންއިން ވަނީ ގަމުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާއަށް ފުރާމީހުންނަށް ހާއްސަ ފެއާއެއްވެސް ފަށައިފައެވެ. އެގޮތުން އެއްކޮޅު ޓިކެޓު ގަމުން ޑާކާއަށް 252 ޑޮލަރަށް ވިއްކާއިރު ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 495 ޑޮލަރެވެ. އަދި ބެގޭޖްގެ ގޮތުގައި އިކޮނޮމީ ކްލާސްއަށް 40 ކިލޯ އަދި ބިޒްނަސް ކްލާސްއަށް 45 ކިލޯ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ޕްރޮމޯޝަން އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކާއި ރިޒަވޭޝަން ހެއްދުމަށް ސްރީލަންކަންގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް އެޖެންޓް އޮފީހުގެ ނަންބަރ 6896565 ނުވަތަ މޮބައިލް ނަންބަރ 7978966 ނަންބަރަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ފޯނުކޮށްގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެވޭނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް