19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އެފްއެންޑްބީ ޝޯ

އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ތެރެއިން ޔޫއެޗްބީއޭ އިން ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ރަހަ ބަލާލުލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 4 މެއި 2018 | ހުކުރު 19:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ ތެރެއިން ޔޫއެޗްބީއޭ ފުޑްސް ކުންފުނިން އައު ޕްރޮޑްކްޓްތަކެއް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ޝޯ ތެރެއިން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ ޔޫއެޗްބީއޭގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަމުގައިވާ ބަށި ސަމްބޯލް އާއި ދިވެހި ހަކުރެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ސަތޭކަ ޕަސަންޓް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ވިއްކުމެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިން މިހާތަނަށް މާކެޓަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ކައްޓަ ސަމްބޯލް، ސީނި ސަމްބޯލް، ސީފުޑް ސަމްބޯލް، ކުޅިމަސް ސަމްބޯލްގެ އިތުރުން މަސްމިރުހެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ރަހަ ބަލާލުލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ޔޫއެޗްބީއޭ އިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެފްއެންޑްބީ ޝޯ އިންތިޒާމްކުރި ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބުނީ ޝޯގެ ތެރެއިން ވަރަށް ހާއްސަ ލަޑީޑްރޯތަކެއް ނެގިގެންދާނެ ކަމަށާއި ގިނަ ސްޓޯލްތަކުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެފްއެންޑްބީ ޝޯ ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއީ ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ތިން ވަނަ އެފްއެންޑްބީ ޝޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް