21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މައުމޫން

ދަރިފުޅު އަބްރާމްއަށް ޝާހުރުކް ޓްރީހައުސްއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:26 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު އަބްރާމް އަދި ހަދިޔާކުރި ޓްރީ ހައުސް -- ގޫގުލް

ޝާހުރުކް ޚާންގެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަބްރާމް އަކީ އޭނާގެ މުޅި ދުނިޔެއެވެ. މިއަހަރު ޢުމުރުން ހަތަރު އަހަރު ފާހަގަކުރާ އަބްރާމްއަށް ސަޕްރައިޒެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޝާހުރުކް ވަނީ ދާދި ފަހުން ޓްރީހައުސްއެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. ޝާހުރުކް އާއި އަންހެނުން ގޯރީގެ ފާމްހައުސްގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ މި ޓްރީހައުސްގެ ފޮޓޯތައް ގޯރީގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައި ވާއިރު، އެ ފޮޓޯތަކުން ޓްރީހައުސްގެ އެތެރޭގައި އަބްރާމް ހުރި މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

 

2013 ވަނަ އަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އުފަންވި އަބްރާމްއަކީ އުފަން ނުވަނީސް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެން ދިޔަ ސެލެބްރިޓީއެކެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ޝާހުރުކް ޚާން އާއި ގޯރީގެ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު އަބްރާމްއާ ގުޅުވައިގެން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އޭނާ އުފަން ނުވަނީސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން އަބްރާމްއަށް ދިމާވި ޞިއްޚީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފަހު އެހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ޝާހުރުކް ވަނީ ރައްދު ދީފައެވެ.

 

އަބްރާމް އެންމެ ތުއްތު އިރު ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެފައިވާއިރު އޭނާގެ ބޮލީވުޑް ޑެބިއުޓްއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ، ޝާހުރުކް ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ހެޕީ ނިއު ޔާ" އެވެ. "ހެޕީ ނިއު ޔާ" ބްލޮކް ބަސްޓާރ" އަކަށް ވެގެންދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް ފިލްމުގައި ޝާހުރުކްއާއެކު ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަބްރަހަމްގެ ފެނިލުމެއް ހިމަނާފައިވުމުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް