21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މައުމޫން

"ހައިވާނަކަށް" ނުވަނީސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފިރިހެން ދަރިން ސަލާމަތްކުރޭ: އަނުޝްކާ ޝަރްމާ

އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:14 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


އަނުޝްކާ ޝަރްމާ -- ގޫގުލް

"ހައިވާނަކަށް" ނުވަނީސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފިރިހެން ދަރިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޮލީވުޑް ބަޠަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ގޮވާލައިފިއެވެ.

 

އާއަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބެންގަލޫރުގައި ބޭއްވި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް އަނުޝްކާ ވަނީ އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދީފައެވެ. އޭނާގެ މެސެޖު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާއިރު އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި މަންޒަރު ބަލަން ތިބޭ މީހުންނަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށާއި، ދަންވަރު ވަގުތުގައި އަންހެނުން ބޭރުތެރޭގައި އުޅުމާ މެދު ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަކީ "ޙިއްސު ނެތް" ނާތަހުޒީބު މީހުންގެ ގޮތުގައި އަނުޝްކާ ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

 

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބެންގަލޫރުގައި އެ ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތު މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުން އެކަން ނުހުއްޓުވި ސަބަބާ މެދު އަނުޝްކާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުންނާ އެއްވަރަށް މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުންވެސް ކުށްވެރިވާ ކަމަށާއި އެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ނުހުއްޓުވާ މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުންނަކީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް އަނުޝްކާގެ މެސެޖުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އާއަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބެންގަލޫރުގައި ބޭއްވި ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، އެޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބެންގަލޫރުގެ އަންހެނުންނަށް އުއްމީދީ މުސްތަޤްބަލެއް އޮތްކަމާ މެދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ.

 

ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ ވަރަށް ފަހަތަށް ޖެހިގެންދާ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހިނގި ޙާދިސާ ކުށްވެރިކޮށް ބޮލީވުޑް ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ކުށްވެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފިރިހެން ދަރިން "ހައިވާނުންނަށް" ވުމުން ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ތިމާގެ ދަރިންނަށް އަންހެނުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާ އާއި ހިތްދަތިކަމުން އެމީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަނުޝްކާ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

އަނުޝްކާގެ އިތުރުން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ ބެންގަލޫރުގައި ހިންގި ޖިންސީ ފުރައްސާކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް