18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވިޔަފާރި

އެއަރ ޗައިނާގެ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ -- ގޫގުލް

ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ފުކަންގ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއާއި ބެއިޖިންގއާއި ދެމެދު ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މިކަމަށް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި މިފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފެށުމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންގ ފޫކަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރުވެސް ޗާއިނާގެ ބެއިޖިންގ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބާއްވަމުންދެއެވެ.

މެގަ މޯލްޑިވްސްއާއި ޗައިނާގެ ކެޕިޓަލް އެއަރލައިން ޑައިރެކްޓް ޝެޑިއުލްތައް ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން އަންނައިރު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރު ދެ އެއަރލައިންއަކުން ދަނީ ޗާޓަރ ފްލައިޓްތައްވެސް ބާއްވަމުންނެއެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް