22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ވިޔަފާރި

އެއަރ ޗައިނާގެ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ -- ގޫގުލް

ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ފުކަންގ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއާއި ބެއިޖިންގއާއި ދެމެދު ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މިކަމަށް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި މިފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފެށުމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންގ ފޫކަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރުވެސް ޗާއިނާގެ ބެއިޖިންގ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބާއްވަމުންދެއެވެ.

މެގަ މޯލްޑިވްސްއާއި ޗައިނާގެ ކެޕިޓަލް އެއަރލައިން ޑައިރެކްޓް ޝެޑިއުލްތައް ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން އަންނައިރު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރު ދެ އެއަރލައިންއަކުން ދަނީ ޗާޓަރ ފްލައިޓްތައްވެސް ބާއްވަމުންނެއެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް