19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވިޔަފާރި

އެއަރ ޗައިނާގެ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ -- ގޫގުލް

ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާ ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ފުކަންގ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން އެއަރ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއާއި ބެއިޖިންގއާއި ދެމެދު ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މިކަމަށް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި މިފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފެށުމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންގ ފޫކަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރުވެސް ޗާއިނާގެ ބެއިޖިންގ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ބާއްވަމުންދެއެވެ.

މެގަ މޯލްޑިވްސްއާއި ޗައިނާގެ ކެޕިޓަލް އެއަރލައިން ޑައިރެކްޓް ޝެޑިއުލްތައް ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން އަންނައިރު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރު ދެ އެއަރލައިންއަކުން ދަނީ ޗާޓަރ ފްލައިޓްތައްވެސް ބާއްވަމުންނެއެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް