22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ވައްކަން

މީހެއްގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗެކަކުން ނުވަލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދި މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި!

  • ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ފައިސާއިން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
  • ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ގަރީނާ އިން އެ ދައުވާ ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މީހެއްގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗެކަކުން ނުވަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދި މައްސަލަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

މީހެއްގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދި ކަމަށްބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރީ ހ. ވޭވަރު، މޫސާ ގާސިމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރީ ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ފައިސާއިން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

މޫސާ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، ލ. މާވަށް، ވިންޓަހައުސް، އިސްމާއިލް ރަފީއަށް އޮޅުވެލި ލާމް ހޯލްޑިންސް ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ 1.37 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 913،400 ރުފިޔާ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 11 ގައި އިސްމާއިލް ރަފީއުއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް، އިސްމާއިލް ރަފީއަށް ނޭނގި ސޮއި ފޯޖް ކޮށްގެން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކު މޫސާ ގާސިމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެމްއެސްއެމް ކުންފުންނީގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ދައުވާ އަށް މޫސާ ގާސިމް އިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ގަރީނާ އިން އެ ދައުވާ ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދައުވާ އަކީ މޫސާ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ދައުވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް