13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 14ގައި

  • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައި ކުރުނބާ ރިސޯޓުގައި އޮންނާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 މެއި 2018 | އަންގާރަ 13:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގުން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި ކުރުނބާ ރިސޯޓުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން އޮންނާނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކޭޕީއެމްޖީ އަލުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުލް ޑިވިޑެންޑާއި ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް ފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އިންޓަރިމް ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ދިރާގުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 5.96 ރުފިޔާ ބަހާފައެވެ.

ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ 2.6 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް