25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 14ގައި

  • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައި ކުރުނބާ ރިސޯޓުގައި އޮންނާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 މެއި 2018 | އަންގާރަ 13:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގުން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި ކުރުނބާ ރިސޯޓުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން އޮންނާނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކޭޕީއެމްޖީ އަލުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުލް ޑިވިޑެންޑާއި ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް ފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އިންޓަރިމް ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ދިރާގުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 5.96 ރުފިޔާ ބަހާފައެވެ.

ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ 2.6 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް