22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މައުމޫން

ގަތަރު އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް: މަރޭ ބަލިކޮށް ޖޮކޮވިޗް ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

 • ގަތަރު އޯޕަން
 • އެންޑީ މުރޭ
 • ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 08:47 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ގަތަރު އޯޕަން ކާމިޔާބުކުރި ޖޮކޮވިޗް -- އޭއެފްޕީ

ގަތަރު އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ސްޕެއިންގެ އެންޑީ މަރޭ ބަލިކޮށް ސާބިއާގެ ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗް ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

 

ދުނިޔޭގެ އެއް ނަމްބަރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ މަރޭއާ ވާދަކޮށް ދުނިޔޭގެ ދެ ނަމްބަރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ދެ ސެޓް އެއް ސެޓުންނެވެ.

 

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް 3-6 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ޖޮކޮވިޗް އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ސެޓް 5-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ މަރޭ އެވެ. ނަތީޖާ ނެރެން ކުޅުނު ތިން ވަނަ ސެޓް މަރޭއާ ވާދަކޮށް ޖޮކޮވިޗް ކާމިޔާބުކުރީ 4-6 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެނެވ.

 

މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޖޮކޮވިޗް ބުނީ ރައިވަލް ކުޅުންތެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ މޮޅުވުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މޮޅުވުން އެއީ އަހަރު ރަނގަޅަށް ފަށަން ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

 

މަރޭ ބުނީ ބަލިވެގެންދިޔައީ ވަރަށް އުނދަގޫ މެޗަކުން ކަމަށާއި، މެޗު ވަރަށް ވާދަވެރިކަމަށެވެ.

 

މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުރިޔަށް އޮތް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގައި ވާދަކުރާނެ އެވެ. ގްރޭން ސްލޭމް މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމެޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް