16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މައުމޫން

އެފްއޭކަޕް: ފަހުވަގުތު ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އަނެއްކާވެސް އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

 • އެފްއޭކަޕް
 • އާސެނަލް
 • ޕްރިސްޓަން ނޯތް ލޭންޑް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 08:09 | |

މަގުބޫލް

 1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
 2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
 3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
 4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
 8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


އާސެނަލް އާއި ޕްރިސްޓަން ނޯތް ލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

އެފްއޭކަޕްގައި ފަހު ވަގުތު އޮލިވާ ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޕްރިސްޓަން ނޯތު ލޭންޑާ ވާދަކޮށް އާސެނަލް މޮޅުވީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

ޕްރިސްޓަން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮބިންސަން އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ޕްރިސްޓަނުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާސެނަލް އިން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ވަކި ހިސާބަކުން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް އަނބުރާ ހޯދާފަ އެވެ.

 

އެގޮތުން އާސެނަލް އިން ވަނީ ފުލުފުލުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ޕްރިސްޓަން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް އިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އާރޮން ރަމްސީ އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް އާސެނަލް އިން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޮކްސްލެޑް ޗެމްބަލިން އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.

 

މެޗުގެ ނިމެން މިނެޓަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް އޮލިވާ ޖިރޫޑް ވަނީ އާސެނަލް އަށް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގައިދީ މުބާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިކޮށްދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލް ކުޅޭނެ ޓީމެއް ކަށަވަރުވާނީ ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކަށްފަހު އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ޑެނީ ވޮލްބެކް ވަނީ މި މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުމެފައެވެ. ސީޒަނުގެ ބޮޑު ބައެއް އޭނާ ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ އަނިޔާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް