23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މައުމޫން

އެފްއޭކަޕް: ފަހުވަގުތު ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އަނެއްކާވެސް އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

 • އެފްއޭކަޕް
 • އާސެނަލް
 • ޕްރިސްޓަން ނޯތް ލޭންޑް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 08:09 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އާސެނަލް އާއި ޕްރިސްޓަން ނޯތް ލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

އެފްއޭކަޕްގައި ފަހު ވަގުތު އޮލިވާ ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޕްރިސްޓަން ނޯތު ލޭންޑާ ވާދަކޮށް އާސެނަލް މޮޅުވީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

ޕްރިސްޓަން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮބިންސަން އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ޕްރިސްޓަނުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާސެނަލް އިން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ވަކި ހިސާބަކުން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް އަނބުރާ ހޯދާފަ އެވެ.

 

އެގޮތުން އާސެނަލް އިން ވަނީ ފުލުފުލުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ޕްރިސްޓަން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް އިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އާރޮން ރަމްސީ އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް އާސެނަލް އިން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޮކްސްލެޑް ޗެމްބަލިން އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.

 

މެޗުގެ ނިމެން މިނެޓަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް އޮލިވާ ޖިރޫޑް ވަނީ އާސެނަލް އަށް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގައިދީ މުބާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިކޮށްދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލް ކުޅޭނެ ޓީމެއް ކަށަވަރުވާނީ ތިންވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކަށްފަހު އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ޑެނީ ވޮލްބެކް ވަނީ މި މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުމެފައެވެ. ސީޒަނުގެ ބޮޑު ބައެއް އޭނާ ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ އަނިޔާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް