17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މައުމޫން

އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުން ބަލަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އޮޅުންބޮޅުން ކޮއްލަން: ނާޒިމް

  • މުހައްމަދު ނިޒާމް
  • ފަލަސުރުހީ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 06:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް -- ގޫގުލް

އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުން ބަލަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އޮޅުންބޮޅުން ކޮށްލަން ކަމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަންޖެހެނީ ހައިކޯޓުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުއްދަތު ލަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ ދަށު ކޯޓުން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަންތައް ކުރަނީ ގާނޫނޫ އަސާސީ އޮޅުން ބޮޅުން ކޮށްްލަން ކަމަށެވެ.

 

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ކަމެއް މާނަކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޯޓަށް ދާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ގާނޫނު އަސާސީގައި އެ މުއައްސަސާއިން ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މާދަމާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެ މުއައްސަސާއިން މިހާރު ބުނަނީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ތިބީ މުސާރަ ދީފައި އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕީޕީއެމްގެ ރަޖިސްޓްރީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ނެރެން ކަމަށެވެ.

 

ޕީޕީއެމް އިން ދަނީ އިންތިހާބުގެ ތެރެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވޯޓު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރަމުން ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަރީމާއެއް ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް ފަހަތުގައި ވިއްދާފައި ތިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް