20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މައުމޫން

ރާއްޖޭ ފުޓުބޯޅަ އެނގޭ، ކާމިޔާބުކުރެން އޮތް އެއްޗެއް ކުރާނަން: ސެކުލޮސްކީ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މާޒިޔާގެ ކޯޗު ސެކުލޮސްކީ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭ ފުޓުބޯޅަ ދަންނަ ކަމަށާއި، ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްޗެއް މާޒިޔާއާއެކު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ އަލަށް ހަވާލުވި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ ކޯޗު މަރްޔަން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

 

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ސެކުލޮސްކީ ބުނީ އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަދި ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގޭ ކަމަށާއި، މަގާމާ ހަވާލުވީ ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށެވެ.

 

ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މާޒިޔާގެ މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑާއެކު އަދި ބޭރު ކުޅުންތެރިން ލައިގެން ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ތަފާތު ދެއްކިދާނެ ކަމަށާއި، ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ވެސް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަދި ބައިވަރު ދުވަސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅު ޓީމަކާއެކު އަންނަ ސީޒަނާ ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އޭއެފްސީ ކަޕާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މުބާރާތް ކުޅޭ ސިސްޓަމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ ސިސްޓަމަށް ވުރެ އޭނާ އަށް ރަނގަޅީ ކުރީގެ ސިސްޓަމް ކަމަށެވެ.

 

ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މިހާރު ފޯމެޓް ބުނާ ގޮތުން ކުޅެން ޖެހޭނީ ހަ މެޗު ކަމަށާއި، އެ ހަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އިދިކޮޅަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ނިކުތަސް އޭނާ އަށް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ހަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން އުނދަގުވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ ކާމިޔާބުކުރަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވާން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް