18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މައުމޫން

ރާއްޖޭ ފުޓުބޯޅަ އެނގޭ، ކާމިޔާބުކުރެން އޮތް އެއްޗެއް ކުރާނަން: ސެކުލޮސްކީ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:12 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މާޒިޔާގެ ކޯޗު ސެކުލޮސްކީ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭ ފުޓުބޯޅަ ދަންނަ ކަމަށާއި، ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްޗެއް މާޒިޔާއާއެކު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ އަލަށް ހަވާލުވި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ ކޯޗު މަރްޔަން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

 

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ސެކުލޮސްކީ ބުނީ އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަދި ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގޭ ކަމަށާއި، މަގާމާ ހަވާލުވީ ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށެވެ.

 

ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މާޒިޔާގެ މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑާއެކު އަދި ބޭރު ކުޅުންތެރިން ލައިގެން ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ތަފާތު ދެއްކިދާނެ ކަމަށާއި، ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ވެސް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަދި ބައިވަރު ދުވަސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅު ޓީމަކާއެކު އަންނަ ސީޒަނާ ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އޭއެފްސީ ކަޕާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މުބާރާތް ކުޅޭ ސިސްޓަމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ ސިސްޓަމަށް ވުރެ އޭނާ އަށް ރަނގަޅީ ކުރީގެ ސިސްޓަމް ކަމަށެވެ.

 

ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މިހާރު ފޯމެޓް ބުނާ ގޮތުން ކުޅެން ޖެހޭނީ ހަ މެޗު ކަމަށާއި، އެ ހަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އިދިކޮޅަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ނިކުތަސް އޭނާ އަށް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ހަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން އުނދަގުވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ ކާމިޔާބުކުރަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވާން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް