16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

މައުމޫން

ރާއްޖޭ ފުޓުބޯޅަ އެނގޭ، ކާމިޔާބުކުރެން އޮތް އެއްޗެއް ކުރާނަން: ސެކުލޮސްކީ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


މާޒިޔާގެ ކޯޗު ސެކުލޮސްކީ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭ ފުޓުބޯޅަ ދަންނަ ކަމަށާއި، ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްޗެއް މާޒިޔާއާއެކު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ އަލަށް ހަވާލުވި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ ކޯޗު މަރްޔަން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

 

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު ސެކުލޮސްކީ ބުނީ އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަދި ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގޭ ކަމަށާއި، މަގާމާ ހަވާލުވީ ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށެވެ.

 

ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މާޒިޔާގެ މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑާއެކު އަދި ބޭރު ކުޅުންތެރިން ލައިގެން ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ތަފާތު ދެއްކިދާނެ ކަމަށާއި، ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ވެސް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަދި ބައިވަރު ދުވަސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅު ޓީމަކާއެކު އަންނަ ސީޒަނާ ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އޭއެފްސީ ކަޕާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މުބާރާތް ކުޅޭ ސިސްޓަމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ ސިސްޓަމަށް ވުރެ އޭނާ އަށް ރަނގަޅީ ކުރީގެ ސިސްޓަމް ކަމަށެވެ.

 

ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މިހާރު ފޯމެޓް ބުނާ ގޮތުން ކުޅެން ޖެހޭނީ ހަ މެޗު ކަމަށާއި، އެ ހަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އިދިކޮޅަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ނިކުތަސް އޭނާ އަށް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ހަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން އުނދަގުވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ ކާމިޔާބުކުރަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވާން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް