20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މައުމޫން

ބްރެޒިލްގެ ޖަލެއްގެ ގައިދީންތަކެއްގެ ބޯކަނޑާލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ


މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 30 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ބޯ ވަނީ ވަކިކޮށްފައި -- ގޫގުލް

ބްރެޒިލްގެ ޖަލެއްގެ ގައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި 56 މީހުން މަރުވިތާ ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ އެގައުމުގެ އުތުރުގެ ޖަލެއްގައި 33 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.

 

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ތިރީސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ބޮލާ ވަކިކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

އެ ސްޓޭޓްގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ބީބީސީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ޝައްކު ކުރަނީ އެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ގޭންގްތަކުން ހިންގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގައިދީން ތޮއްޖެހިފައިވާ މޮންޓެ ކްރިސްޓޯ ރޫރަލް ޕެނިޓެންޝަރީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޖަލުގެ ތެރޭ ބިރުވެރި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ކުށްވެރިންގެ އެކި ފެކްޝަންތަކުން އެއްބައެއް އަނެއްބައެއްގެ މައްޗަށް ޖަލުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލް ނެގުމަށެވެ.

 

އެގައުމުގެ މީޑިއާގައި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައިދީން ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ އެމީހުން ތިބި ސެލްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތް ވެސް ސުންނާފަތި ކޮށްލައިގެންނެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާ އާއި އާދީއްތަ ދުވަހު މެނައުސްގެ ޖަލެއްގައި ދެ ގޭންގެއް ކަމަށްވާ ޕީސީސީއާ ވާދަވެރި ފެމިލީ އޮފް ދި ނޯތް ގޭންގާ ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަން ސާފު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ވި 17 ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް