22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މައުމޫން

ބްރެޒިލްގެ ޖަލެއްގެ ގައިދީންތަކެއްގެ ބޯކަނޑާލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 30 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ބޯ ވަނީ ވަކިކޮށްފައި -- ގޫގުލް

ބްރެޒިލްގެ ޖަލެއްގެ ގައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި 56 މީހުން މަރުވިތާ ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ އެގައުމުގެ އުތުރުގެ ޖަލެއްގައި 33 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.

 

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ތިރީސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ބޮލާ ވަކިކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

އެ ސްޓޭޓްގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ބީބީސީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ޝައްކު ކުރަނީ އެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ގޭންގްތަކުން ހިންގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގައިދީން ތޮއްޖެހިފައިވާ މޮންޓެ ކްރިސްޓޯ ރޫރަލް ޕެނިޓެންޝަރީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޖަލުގެ ތެރޭ ބިރުވެރި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ކުށްވެރިންގެ އެކި ފެކްޝަންތަކުން އެއްބައެއް އަނެއްބައެއްގެ މައްޗަށް ޖަލުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލް ނެގުމަށެވެ.

 

އެގައުމުގެ މީޑިއާގައި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައިދީން ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ އެމީހުން ތިބި ސެލްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތް ވެސް ސުންނާފަތި ކޮށްލައިގެންނެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާ އާއި އާދީއްތަ ދުވަހު މެނައުސްގެ ޖަލެއްގައި ދެ ގޭންގެއް ކަމަށްވާ ޕީސީސީއާ ވާދަވެރި ފެމިލީ އޮފް ދި ނޯތް ގޭންގާ ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަން ސާފު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ވި 17 ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް