19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

މައުމޫން

އިސްރާއީލުން އދ އަށް ދޭ ފަންޑް ކަނޑާލަނީ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 19:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  6. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު


އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ގަރާރު ފާސްވީ އެމެރިކާއިން ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދިނުމުން -- ގޫގުލް

ލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އެގައުމުން ބޭނުންވާ ބިމުގައި އިސްރާއީލުން ގެދޮރު އާބާދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާގާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްރާއީލުން އދ އަށް ދޭ އެހީގެ ތެރެއިން 6 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

މިދިއަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓްގައި އެމެރިކާއިން ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދިނުމުން 14 ގައުމުގެ ތާއީދާއެކު އެ ގަރާރުވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްވެސް ވަނީ އެމެރިކާއިން އެ ގަރާރު ވީޓޯކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިސްރާއީލުން އދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ފަންޑިގް ކަނޑާލަނީ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާއަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭތީކަމަށް ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ބުނެފައިވަނީ ޖެނުއަރީމަހުގެ 20 ގައި ޓްރަމްޕް ރައީސްކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމާއެކު އިސްރާއީލުން އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން 1967 ގެ ހަނގުރާމައިގައި ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރިއާ، ޣައްޒާއާއި އިރުމަތީ ގުދުސް އާއެކު ފަލަސްތީނުން ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމް ކުރުމަށެވެ.

އދ އާ އެތައް ގައުމަކުން ގަބޫލުކުރަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލުން ގެދޮރު އާބާދު ކުރުމަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލެއްކަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް