14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:59
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:05
އިރުއަރާ 06:02
ފަތިސް 04:45

މައުމޫން

އިސްރާއީލުން އދ އަށް ދޭ ފަންޑް ކަނޑާލަނީ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 19:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  6. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  7. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  8. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން


އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ގަރާރު ފާސްވީ އެމެރިކާއިން ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދިނުމުން -- ގޫގުލް

ލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އެގައުމުން ބޭނުންވާ ބިމުގައި އިސްރާއީލުން ގެދޮރު އާބާދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާގާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްރާއީލުން އދ އަށް ދޭ އެހީގެ ތެރެއިން 6 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

މިދިއަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓްގައި އެމެރިކާއިން ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދިނުމުން 14 ގައުމުގެ ތާއީދާއެކު އެ ގަރާރުވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްވެސް ވަނީ އެމެރިކާއިން އެ ގަރާރު ވީޓޯކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިސްރާއީލުން އދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ފަންޑިގް ކަނޑާލަނީ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާއަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭތީކަމަށް ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ބުނެފައިވަނީ ޖެނުއަރީމަހުގެ 20 ގައި ޓްރަމްޕް ރައީސްކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމާއެކު އިސްރާއީލުން އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން 1967 ގެ ހަނގުރާމައިގައި ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރިއާ، ޣައްޒާއާއި އިރުމަތީ ގުދުސް އާއެކު ފަލަސްތީނުން ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމް ކުރުމަށެވެ.

އދ އާ އެތައް ގައުމަކުން ގަބޫލުކުރަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލުން ގެދޮރު އާބާދު ކުރުމަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލެއްކަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް