16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަން

ދިރާގުން ވަރަށް ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 50 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 5 އަކަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 28 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 02:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަން ޕޯސްޓަރ -- ދިރާގު

ދިރާގުން ވަރަށް ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އޭޕްރިލް 26 ވަނަ ދުވަހު ދިރާގުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މާލޭގައި ހުންނަ ބާރގާ ކިންގް، ދަ ޕިއްޒާ ކޮންޕެނީ އަދި ދަ ކޮފީ ކްލަބުން، ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 50 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ހަމައެކަނި ހާއްސަ ކުރެވިފައި ވަނީ ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް FF ޖެހުމަށް ފަހު 2882 އަށް އެސްއެމްއެސް އެއް ކޮށްލުމުން ކޯޑެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ކޯޑު 24 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނީ ދެ ކޯޑު ކަމަށާއި ދެ އައުޓްލެޓެއްގައި އެ ކޯޑުތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން ޑިސްކައުންޓް ހޯދުމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ކޭޝިއަރާ ކޯޑު ހިއްސާ ކުރުމަށް ދިރާގުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް