22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަން

ދިރާގުން ވަރަށް ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 50 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 5 އަކަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 28 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 02:29 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަން ޕޯސްޓަރ -- ދިރާގު

ދިރާގުން ވަރަށް ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އޭޕްރިލް 26 ވަނަ ދުވަހު ދިރާގުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މާލޭގައި ހުންނަ ބާރގާ ކިންގް، ދަ ޕިއްޒާ ކޮންޕެނީ އަދި ދަ ކޮފީ ކްލަބުން، ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 50 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ހަމައެކަނި ހާއްސަ ކުރެވިފައި ވަނީ ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް FF ޖެހުމަށް ފަހު 2882 އަށް އެސްއެމްއެސް އެއް ކޮށްލުމުން ކޯޑެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ކޯޑު 24 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނީ ދެ ކޯޑު ކަމަށާއި ދެ އައުޓްލެޓެއްގައި އެ ކޯޑުތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން ޑިސްކައުންޓް ހޯދުމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ކޭޝިއަރާ ކޯޑު ހިއްސާ ކުރުމަށް ދިރާގުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް