22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

މައުމޫން

އަޝްފާގަށް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓް ވޯތެއް ނޫން، ނެތްތަން ޓީމަކުން ނުދައްކާނެ: ވައްކެ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 19:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އަބްދުލް ވައްހާބު މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ކުރިން ކުޅުނު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް އެ ކްލަބުން ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓް "ވޯތު" ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާ ޓީމުގައި ނެތްތަން ނުދައްކާނެ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އަބްދުލް ވައްހާބު (ވައްކެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މާޒިޔާ އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވައްހާބު ވިދާޅުވީ ވަކި ވަކި ކުޅުންތެރިން އަންނަ ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އިން ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދަގަނޑޭ ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ވައްހާބު ވިދާޅުވީ ދަގަނޑޭ ނެތް ތަނެއް ވެސް އަދި ޓީމު ދޫކޮށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިން ނެތްތަން ވެސް ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބުނުކުރެވުމުން އަޝްފާގަށް ކުރި އިންވެސްޓްމެންޓް ވެސް "ވޯތު" ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ކާމިޔާބު ހޯދޭނީ މަސައްކަތްކޮށްގެން ފާހަގަކުރައްވަމުން ވައްހާބު ވިދާޅުވީ މާޒިޔާ އަންނަ ސީޒަނަށް ނިކުންނާނީ ހުރިހާ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށާއި، އެ ކާމިޔާބީ ޓީމާ ގުޅޭ އާ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އަދި މިހާރު ސްކޮޑުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ލައިގެން ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް