20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ބެހުން

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް މިފަހަރު 2.60ރ ބަހަން ނިންމައިފި

 • އެމްޓީސީސީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާ
 • ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މިއަހަރު ވަނީ ގެއްލުންވެފައި
 • އެމްޓީސީސީން ދަރަންޏަށް ކެނޑުމަށް ފަހު ޖުމްލަ އެސެޓް ހުރީ 964.39 މިލިއަން ރުފިޔާގައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 27 އޭޕުރިލް 2018 | ހުކުރު 05:23 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ނިމިދިޔަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 2.60ރ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 49 ހިއްސާދާރުންނާއި 452 ޕްރޮކްސީއާ އެކު ޖުމުލަ 501 ހިއްސާދާރުންނެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ ކުންފުނިން 1.29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށް 145.37 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 26 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެވެ. އެ ދާއިރާ އިން 63 މަޝްރޫއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް 36 މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އަދި 798 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާންދަނީއެއް ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓުން ހޯދާފައެވެ. މިއީ ކުންފުނީގެ މުޅި އާމްދަނީގެ 61 އިންސައްތައެވެ.

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ އިން 2017 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް 55.86 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވެފައިވާއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރު 35.14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 37 އިންސައްތައިގެ ގެއްލުމުގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޮކިންގް އެންޑް މެއިންޓޭނަންސްގެ ދާއިރާ އިން 1.38 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވާއިރު މި ދާއިރާއަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ލިބުނީ 7.19 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެކެވެ.

އެމްޓީސީސީން ދަރަންޏަށް ކެނޑުމަށް ފަހު ޖުމްލަ އެސެޓް ހުރީ 964.39 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ހިއްސާގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ވަނީ ބަހާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކިއްލިގޮއްޓެއްވެސް

5 މަސް ކުރިން

ނުލިބޭނެ ކިއްލިގޮއްޓެއްވެސް 2.60ރ އަކަށް

0
0