17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފްރޮމޯޝަން

ސޯލްޓްގެ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާގަރ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

 • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ފަސް ދުވަހަށް
 • ވިއްކާ ހުރިހާ ބާގަރތަކުން 25 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
 • ސޯލްޓް ހިންގާތާ މިއަހަރަށް ފަސް އަހަރު ފުރުނީ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 26 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 18:48 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
 8. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް


ސޯލްޓް އިން ވިއްކާ އެންގްރީ ބާގަރ -- ސޯލްޓް ކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް

ސޯލްޓްކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓްގެ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާގަރ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭޕްރިލް 25 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

ސޯލްޓްގެ އިވެންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ ފާތުމަތު ޒައިނާ އީސަ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެ ކެފޭ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާގަރތަކުން 25 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެތަނުން ވިއްކާ ބާގަރތަކަކީ ވަން ގްރޭޓް ބާގަރ، ބީބީ ބާގަރ، އެންގްރީ ބާޑްގެ އިތުރުން ފްލާޓީ ޕްރައުންއެވެ. މި ބާގަރތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބީފް ދެ ބާގަރ އާއި ޗިކަން އެއް ބާގަރގެ އިތުރުން ޕްރައުން ބާގަރއެކެވެ.

ސޯލްޓް އިން ވިއްކާ ބާގަރތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅު ކުލައިގެ ބަން ހިމެނޭ ބާގަރއަކާއި ރަތް ކުލައިގެ ބަން ހިމެނޭ ބާގަރއެއް ހިމެނެއެވެ.

ސޯލްޓުން އިތުރަށް ބުނީ އެތަނުން ވިއްކާ ބާގަރތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް އެއްޗެއް ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންދޭ ފީޑްބެކްގެ ތެރޭގައި ވެސް ބާގަރގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއާ ރަހަތަކުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅުވުމުން އެކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޯލްޓުން ވަނީ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެތަނުގެ މެނޫއަށް އައު ބައެއް އައިޓަމްތައް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

އެކި ހަފްލާތަކާއި ޕާޓީތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ އެކި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުމަށް ސޯލްޓް އަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް