16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ 71 އިންސައްތަ މާލެ ގެނެސްފައި ވަނީ އއ. އަތޮޅާއި ކ. އަތޮޅުން

 • އެންމެ ގިނައިން ގެނެސްފައި ވަނީ ފަޅޯ
 • އެންމެ މަދުން ގެނެސްފައި ވަނީ މުރަނގަތޮޅި
 • ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ބާވަތްތައް ގެނެސްފައިވަނީ ލ. އަތޮޅުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 18:23 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
 7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ 71 އިންސައްތަ މާލޭގެ މާރުކޭޓަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އއ. އަތޮޅާއި ކ. އަތޮޅުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝްރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އޭޕްރިލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ވަނަ ދުވަހަށް އަތޮޅުތަކުން މާލޭގެ މާރުކޭޓަށް ގެނައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ގެނެސްފައި ވަނީ ލ. އަތޮޅުންނެވެ. ލ. އަތޮޅުން 20 އިންސައްތަ ގެނެސްފައިވާއިރު ތ. އަތޮޅުން ގެނެސްފައި ވަނީ ހަތަރު އިންސައްތައެވެ. އަދި ށ. އަތޮޅުން ގެނެސްފައިވަނީ އެއް އިންސައްތައެވެ.  

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އަތޮޅުތަކުން ގެނެސްފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު ބާވަތްތައް ކިލޯ އިން ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ގެނެސްފައި ވަނީ ފަޅޮލެވެ. 10,000 އަށްވުރެން ގިނަ ކިލޯ ގެނެސްފައިވާއިރު 9,000 ކިލޯގެ ފަތްކެޔޮ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އަދި 1,000  ކިލޯ އަށް ވުރެން ގިނައިން ބައްޓާއި ގިތެޔޮ މިރުހާއި ޗިޗަންޑާގެ އިތުރުން ޗައިނީސް ކެބެޖް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. މާރުކޭޓުގައި ފަޅޯ ގިނަވަމުން އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައެވެ. ކިލޯއެއް 12ރ. އަށް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން 1,000 ކިލޯގެ ކިއުކަންބާ ގެނެސްފައިވާއިރު 900 ކިލޯގެ ތޮރާ އާއި ފާގަ ވަނީ އަތޮޅުތަކުން މާރުކޭޓަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި 100 ކިލޯ އަށް ވުރެން ގިނައިން ކަރާ، ބޯށި އަދި އަނބު ގެނެސްފައިވާއިރު އެންމެ މަދުން ގެނެސްފައި ވަނީ މުރަނގަތޮޅިއެވެ. އެގޮތުން 10 ކިލޯގެ މުރަނގަތޮޅި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާރުކޭޓަށް ގެނެސްފައެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ މާރުކޭޓުގައި ވިއްކާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ބާވަތްތައް ގެނެސްފައި ވަނީ އއ. އަތޮޅުން ކަމަށާއި އާންމު ގޮތެއްގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވެސް އަދި މި ހަފްތާގައި ވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އަދިކިރިޔާތަ ހޭވެރިކަމެއްވީ؟

10 މަސް ކުރިން

އަދިކިރިޔާތަ ހޭވެރިކަމެއްވީ؟

2
0