21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ލައިފް ސަޕޯޓް

ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ރީސެލަރ ޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

  • މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ
  • ރީސެލާރ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި 4 ފަރާތެއްވަނީ ލައިފް ސަޕޯޓާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 13:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
  8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ބްލޭޒަން

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ލައިފް ސަޕޯޓްއިން ރީސެލާރ ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ލައިފް ސަޕޯޓް އިން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރީސެލާރ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި 4 ފަރާތެއްވަނީ ލައިފް ސަޕޯޓާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފާމަސީގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ޕޮއިންޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިތުރުން އެމް.އެޗް.އޭ މާޓާއި، އިހްސާން ފިހާރަ އާއި ހާމަ ފިހާރަ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ލައިފް ސަޕޯޓްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. މަރިޔަމް ވަސީމާއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ގުޅޭ  ޓްރެއިނިން އަދި މާކެޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ފޯރޮކޮއްދެވޭނެވެ.

އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕާޓްނަރުންނާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި ދެމެދު ފުޅާ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލާބައާއި މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަށް ބައްޓަން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ޕާޓްނަރުންނާއި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޮލެޓީ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ލައިފް ސަޕޯޓް އިން ބުންޏެވެ.

ލައިފް ސަޕޯޓަކީ ބޭސް ފަރުވާއާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ކޮލެޓީ ތަކެތި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Fathun

10 މަސް ކުރިން

Hamza saabas

0
0