17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:01

ކަސްޓަމްސް ތަފާސް ހިސާބު

މާޗް މަހު އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެ ކުރީ ޗައިނާއިން

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖެއަށް 3.03 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
އަމިނަތް ނުޒުހާ | nuzu8121

| 22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 17:27 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އެމްޕީއެލް މުދާ ކްލިއަރ ކުރާ ސަރަހައްދު -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި 4.59 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލުގެ ބޮޑު ބައެއް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ، ޗައިނާއިން ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މާޗު މަހު ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓު ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 48 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖެއަށް 3.03 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު މި އަދަދު ވަނީ 4.49 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުން 28 ޕަސެންޓް ޗައިނާ އިން އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޔޫއޭއީ އިން 15 ޕަސެންޓް އަދި އިންޑިޔާ އިން 11 ޕަސެންޓް މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނި ގޮތުގައި އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީ ގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ހުސްވި މާޗު މަހު 60 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 277.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަަހު ލިބިފައިވަނީ 173.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފާއިތުވި މާޗު މަހު ރާއްޖެއިން މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރެވުނު މިންވަރު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 49 ޕަސެންޓް ވަނީ އިތުރުވެފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު 165.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ މިންވަރު ވަނީ 246.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރަނީ މަހުގެ ބާވަތްތައްކަމަށްވާ އިރު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ 35 ޕަސެންޓް ތައިލެންޑަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، 15 ޕަސެންޓް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތަށެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތަށް 10 ޕަސެންޓް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، އެމެރިކާ އަށް 9 ޕަސެންޓް އަދި ފަރަންސޭސިވިލާތަށް 7 ޕަސެންޓް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް