26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރޯދަ ބާޒާރު

ތޮއްޑޫއިން މި ރޯދަ މަހު ތިން ލައްކަ ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ ގެންނާނެ

 • މިދިޔަ އަހަރު 240،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ އެރުވި
 • މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކަރާ ކިލޯއެއް 50 ރުފިޔާއަށް އެރި
 • މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކަރާ އަގު އުފުލުނީ ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 07:57 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
 6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
 8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ތޮއްޑޫ ކަރާ: މިދިޔަ ރޯދަ މަހު 240،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ ގެނައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަހަރުގެ ރަމްޟާން މަހު އއ. ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތަކުން 300،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ ގެނައުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ރަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ހަދީޖާ ނިއުޝާ "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ހެއްދުމަށް ތޮއްޑޫއިން 113 ދަނޑު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދަނޑުތައް ދޫކޮށްފައި ވަނީ ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ.

ކަރާ ހެއްދުމަށް ތޮއްޑޫއިން ދެ މިލިއަން އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކޮށްފައިވެ އެވެ. ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ތޮއްޑޫއިން ދޫކުރި އެ ބިންތަކުގައި ކަރާ ވެޔޮތައް ވަނީ ހައްދާފައެވެ.

ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތައް:

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ވިދާޅުވީ ކަރާ ދަނޑުތައް ރޯދައަށް ފައްކާވާނެ ކަމަށާއި މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ވެސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ ވިއްސާރައިގައި ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނަމަ، 300،000 ކިލޯގެ ކަރާ އުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ، ކަރާގެ އަގު އުފުލޭނެ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ވެސް، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ، ކަރާ ހިލޯއެއްގެ އަގު 50 ރުފިޔާއަށް އުފުލިގެންދިޔައެވެ.

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު 240،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ މާލޭގެ ބާޒާރަށް ތޮއްޑޫއިން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ވިއްސާރާގައި ވެސް ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުތައް ގެއްލުންވެ، ދަނޑުވެރިން ބޭނުންވި މިންވަރަށް ކަރާ އާއި މޭވާ އުފެއްދިފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިރާދަކުރެއްވިޔާ

5 މަސް ކުރިން

އިރާދަކުރެއްވިޔާގެނެވޭތޯބަލާނަމޭ ބުނޭ، ތިނިމިދާނެ ކޮންމެފަދަގޮތަކަށްވެސް

1
0