13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރޯދަ ބާޒާރު

ތޮއްޑޫއިން މި ރޯދަ މަހު ތިން ލައްކަ ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ ގެންނާނެ

 • މިދިޔަ އަހަރު 240،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ އެރުވި
 • މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކަރާ ކިލޯއެއް 50 ރުފިޔާއަށް އެރި
 • މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކަރާ އަގު އުފުލުނީ ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 07:57 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
 6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
 7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ތޮއްޑޫ ކަރާ: މިދިޔަ ރޯދަ މަހު 240،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ ގެނައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަހަރުގެ ރަމްޟާން މަހު އއ. ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތަކުން 300،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ ގެނައުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ރަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ހަދީޖާ ނިއުޝާ "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ހެއްދުމަށް ތޮއްޑޫއިން 113 ދަނޑު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދަނޑުތައް ދޫކޮށްފައި ވަނީ ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ.

ކަރާ ހެއްދުމަށް ތޮއްޑޫއިން ދެ މިލިއަން އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކޮށްފައިވެ އެވެ. ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ތޮއްޑޫއިން ދޫކުރި އެ ބިންތަކުގައި ކަރާ ވެޔޮތައް ވަނީ ހައްދާފައެވެ.

ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތައް:

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ވިދާޅުވީ ކަރާ ދަނޑުތައް ރޯދައަށް ފައްކާވާނެ ކަމަށާއި މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ވެސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ ވިއްސާރައިގައި ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނަމަ، 300،000 ކިލޯގެ ކަރާ އުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ، ކަރާގެ އަގު އުފުލޭނެ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ވެސް، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ، ކަރާ ހިލޯއެއްގެ އަގު 50 ރުފިޔާއަށް އުފުލިގެންދިޔައެވެ.

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު 240،000 ކިލޯގެ ކަރާ މާލެ މާލޭގެ ބާޒާރަށް ތޮއްޑޫއިން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ވިއްސާރާގައި ވެސް ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުތައް ގެއްލުންވެ، ދަނޑުވެރިން ބޭނުންވި މިންވަރަށް ކަރާ އާއި މޭވާ އުފެއްދިފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިރާދަކުރެއްވިޔާ

7 މަސް ކުރިން

އިރާދަކުރެއްވިޔާގެނެވޭތޯބަލާނަމޭ ބުނޭ، ތިނިމިދާނެ ކޮންމެފަދަގޮތަކަށްވެސް

1
0