23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މައުމޫން

ފިލިޕީންސްގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 150 އެއްހާ ގައިދީން ފިލައިފި

  • ފިލިޕީންސްގެ ޖަލަކަށް ހަނގުރާމަވެރިއަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދީފި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 13:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


ގައިދީން ފިލާފައިވަނީ ހަނގުރާމަވެރިން ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދިން ވަގުތު -- ގޫގުލް

ފިލިޕީންސްގެ ޖަލަކަށް ހަނގުރާމަވެރިއަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމާއެކު 150 އަށް ވުރެގިނަ ގައިދީން ފިލައިފިއެވެ.

 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަނީ ހަމަލާދިން މީހާއަކީ ވެކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާމިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ މީހެއްކަމަށެވެ.

 

ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ޖަލަށް ހަމަލާދީ އެމީހުންނަށް ރައްދު ހަމަލާދިނުމަށް ޖަލުގެ ގާޑުން ޖާމިނުކުރުވުމަށްފަހު އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭ ގައިދީން ވަނީ ފިލާފައެވެ.

 

އެއް ގާޑު މަރުވިއިރު ގައިދީއަކުވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކްރިސްޓިއަނުންކަމަށްވާއިރު އެގައުމުގެ ދެކުނުގައި ވަކިވެ ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަނގުރާމަވެރިން ފަރާތުން ކިޑްނޭޕް ކުރުމާއި ހަމަނުޖެހުމާ ޖަލުފަޅާލުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއްވަނީވެފައެވެ.

ޖަލު ފެޅުމުގެ ހާދިސާއެއް އެންމެ ފަހުން ހިނގާފައިވަނީ ކިޑަޕަވަން ސިޓީގެ ކައިރީ އޮންނަ ރަށެއްކަމަށްވާ މިންޑަނާއޯގެ ކޮޓަބަޓޯ ޑިސްޓްރިކްޓް  ޖަލުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް