21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

މައުމޫން

ފިލިޕީންސްގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 150 އެއްހާ ގައިދީން ފިލައިފި

  • ފިލިޕީންސްގެ ޖަލަކަށް ހަނގުރާމަވެރިއަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދީފި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 13:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ގައިދީން ފިލާފައިވަނީ ހަނގުރާމަވެރިން ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދިން ވަގުތު -- ގޫގުލް

ފިލިޕީންސްގެ ޖަލަކަށް ހަނގުރާމަވެރިއަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމާއެކު 150 އަށް ވުރެގިނަ ގައިދީން ފިލައިފިއެވެ.

 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަނީ ހަމަލާދިން މީހާއަކީ ވެކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާމިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ މީހެއްކަމަށެވެ.

 

ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ޖަލަށް ހަމަލާދީ އެމީހުންނަށް ރައްދު ހަމަލާދިނުމަށް ޖަލުގެ ގާޑުން ޖާމިނުކުރުވުމަށްފަހު އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭ ގައިދީން ވަނީ ފިލާފައެވެ.

 

އެއް ގާޑު މަރުވިއިރު ގައިދީއަކުވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކްރިސްޓިއަނުންކަމަށްވާއިރު އެގައުމުގެ ދެކުނުގައި ވަކިވެ ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަނގުރާމަވެރިން ފަރާތުން ކިޑްނޭޕް ކުރުމާއި ހަމަނުޖެހުމާ ޖަލުފަޅާލުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއްވަނީވެފައެވެ.

ޖަލު ފެޅުމުގެ ހާދިސާއެއް އެންމެ ފަހުން ހިނގާފައިވަނީ ކިޑަޕަވަން ސިޓީގެ ކައިރީ އޮންނަ ރަށެއްކަމަށްވާ މިންޑަނާއޯގެ ކޮޓަބަޓޯ ޑިސްޓްރިކްޓް  ޖަލުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް