18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

މައުމޫން

ފިލިޕީންސްގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 150 އެއްހާ ގައިދީން ފިލައިފި

  • ފިލިޕީންސްގެ ޖަލަކަށް ހަނގުރާމަވެރިއަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދީފި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 13:07 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ގައިދީން ފިލާފައިވަނީ ހަނގުރާމަވެރިން ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދިން ވަގުތު -- ގޫގުލް

ފިލިޕީންސްގެ ޖަލަކަށް ހަނގުރާމަވެރިއަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމާއެކު 150 އަށް ވުރެގިނަ ގައިދީން ފިލައިފިއެވެ.

 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަނީ ހަމަލާދިން މީހާއަކީ ވެކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާމިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ މީހެއްކަމަށެވެ.

 

ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ޖަލަށް ހަމަލާދީ އެމީހުންނަށް ރައްދު ހަމަލާދިނުމަށް ޖަލުގެ ގާޑުން ޖާމިނުކުރުވުމަށްފަހު އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭ ގައިދީން ވަނީ ފިލާފައެވެ.

 

އެއް ގާޑު މަރުވިއިރު ގައިދީއަކުވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކްރިސްޓިއަނުންކަމަށްވާއިރު އެގައުމުގެ ދެކުނުގައި ވަކިވެ ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަނގުރާމަވެރިން ފަރާތުން ކިޑްނޭޕް ކުރުމާއި ހަމަނުޖެހުމާ ޖަލުފަޅާލުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއްވަނީވެފައެވެ.

ޖަލު ފެޅުމުގެ ހާދިސާއެއް އެންމެ ފަހުން ހިނގާފައިވަނީ ކިޑަޕަވަން ސިޓީގެ ކައިރީ އޮންނަ ރަށެއްކަމަށްވާ މިންޑަނާއޯގެ ކޮޓަބަޓޯ ޑިސްޓްރިކްޓް  ޖަލުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް