18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އުރީދޫ

އަގުހެޔޮ އާ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފް ކޮށްފި

  • މުޅި އެކު 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 20 އޭޕުރިލް 2018 | ހުކުރު 12:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އުރީދޫ ޑޭޓާ ޕްލޭންތަކުގެ އިޝްތިހާރެއް -- އުރީދޫ

މުޅި އެކު 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ، އާ ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ.

މި ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތަކަކީ؛ އުރީދޫ ޑޭޓާ 110 (700 އެމްބީ) އާއި އުރީދޫ ޑޭޓާ 160 (1.25 ޖީބީ) އާއި އުރީދޫ ޑޭޓާ 220 (2.5 ޖީބީ) އާއި އުރީދޫ ޑޭޓާ 330 (5 ޖީބީ) އަދި އުރީދޫ ޑޭޓާ 440 (7.5 ޖީބީ)ގެ އިތުރުން އުރީދޫ ޑޭޓާ 1،100 (25 ޖީބީ) އެވެ.

އުރީދޫގެ ހެޑް އޮފް ބްރޭންޑް އެންޑް ޑިޖިޓަލް އަރުޝަދު ޝާކިރު ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރުން އެދޭ ފަދަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އުރީދޫގެ އާ ޑޭޓާ ޕެކްތަކާ އެކު، ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އިތުރު ވެގެންދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި، އެ ބޭފުޅުން އެދޭ ފަދަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމެއް،"  އަރުޝަދު ޝާކިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިތުރު ވަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށް 4ޖީ ޕްލަަސް ފޯރުކޮށްދޭ ހަމައެކަނި ނެޓްވޯކުން އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރުމަށް އާ ޕެކޭޖްތަކުން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރަށް ޑޭޓާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫގެ ޑޭޓާ ޕްލޭންތަކަށް، ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ވެސް އަދި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ވެސް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން މައި އުރީދޫ އެޕް، އުރީދޫ ނެކްސްޓް އަދި *929# އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޑޭޓާ ޕްލޭންތަކަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެވެއެވެ.

މި ޕެކޭޖުތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގިނަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް އުރީދޫން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް