19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސް

ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ
  • ނޮމިނޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


މިދިޔަ އަހަރުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސް ހަފްލާ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.  

މަޓާޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަސްރާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ނޮމިނޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް www.travelawards.mv  މެދުވެރިކޮށް އެކަނި ކަމަށާއި ޝަރުތުހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ނަން ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަންގައި ތަފާތު 15 ކެޓަގަރީއަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް އެވޯޑް ކުރަނީ މަޓާޓޯ އިންނެވެ. މި އަހަރުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަން އެވޯޑުތަކަށް މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާ ކޮންމެ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މަޓާޓޯ އިން އިތުރަށް ބުނީ ނޮމިނޭޝަނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވެސް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ކުރިއަށްދާނީ ދެ އެޑިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަން ނިންމާލުމަށް ފަހު ގާލާ އާއި ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އޮންނާނީ މި އަހަރު ފަހުކޮޅުގައެވެ. 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް