18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސް

ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ
  • ނޮމިނޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


މިދިޔަ އަހަރުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސް ހަފްލާ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.  

މަޓާޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަސްރާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ނޮމިނޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް www.travelawards.mv  މެދުވެރިކޮށް އެކަނި ކަމަށާއި ޝަރުތުހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ނަން ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަންގައި ތަފާތު 15 ކެޓަގަރީއަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް އެވޯޑް ކުރަނީ މަޓާޓޯ އިންނެވެ. މި އަހަރުގެ ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަން އެވޯޑުތަކަށް މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާ ކޮންމެ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މަޓާޓޯ އިން އިތުރަށް ބުނީ ނޮމިނޭޝަނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވެސް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ކުރިއަށްދާނީ ދެ އެޑިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަން ނިންމާލުމަށް ފަހު ގާލާ އާއި ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އޮންނާނީ މި އަހަރު ފަހުކޮޅުގައެވެ. 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް