23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

 • ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު
 • ގިނަ އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ
 • ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 05 ދުވަހު ދުބާއިގައި ހުރުމަށް ދެ ޓިކެޓް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
 8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޕޯސްޓަރ -- މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

"މީޑިއާނެޓް ރޯދަ ހަދިޔާ 2018" ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 05 ދުވަހު ދުބާއީގައި ހުރުމާ އެކު ދެ މީހަކަށް ޓިކެޓްގެ އިތުރުން ވީކްލީ ޕްރައިޒެއްގެ ގޮތުން 55 އިންޗީގެ ހެޗްޑީ ޓީވީއަކާއި 50 އިންޗީގެ ހެޗްޑީ ޓީވީއެއް އަދި 43 އިންޗީގެ އެޗްޑީ ޓީވީއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ބުނީ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ލިބިގެންދާނީ ފުލް ޕެކޭޖް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށާއި ވީކްލީ ޕްރައިޒް ލިބިގެންދާނީ ފެމެލީ ޕެކެޖް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވީކްލީ ޕްރައިޒްއަކަށް އައިޕެޑެއް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުންޏެވެ. އަދި މި ވީކްލީ ޕްރައިޒް ވެސް ލިބިގެންދާނީ ފުލް ޕެކޭޖް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޭލްސް ސެންޓަރ އަށް ގޮސް ޕެކޭޖް ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ސަޕްރައިޒް ގިފްޓެއް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން އިތުރަށް ބުނީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ ފަރާތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ މިޑީއާނެޓުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ފަށާފައިވާ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް