13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16

މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

 • ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު
 • ގިނަ އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ
 • ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 05 ދުވަހު ދުބާއިގައި ހުރުމަށް ދެ ޓިކެޓް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:33 | |

މަގުބޫލް

 1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
 3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
 4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
 5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
 7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
 8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ޕޯސްޓަރ -- މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

"މީޑިއާނެޓް ރޯދަ ހަދިޔާ 2018" ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 05 ދުވަހު ދުބާއީގައި ހުރުމާ އެކު ދެ މީހަކަށް ޓިކެޓްގެ އިތުރުން ވީކްލީ ޕްރައިޒެއްގެ ގޮތުން 55 އިންޗީގެ ހެޗްޑީ ޓީވީއަކާއި 50 އިންޗީގެ ހެޗްޑީ ޓީވީއެއް އަދި 43 އިންޗީގެ އެޗްޑީ ޓީވީއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ބުނީ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ލިބިގެންދާނީ ފުލް ޕެކޭޖް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށާއި ވީކްލީ ޕްރައިޒް ލިބިގެންދާނީ ފެމެލީ ޕެކެޖް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވީކްލީ ޕްރައިޒްއަކަށް އައިޕެޑެއް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުންޏެވެ. އަދި މި ވީކްލީ ޕްރައިޒް ވެސް ލިބިގެންދާނީ ފުލް ޕެކޭޖް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޭލްސް ސެންޓަރ އަށް ގޮސް ޕެކޭޖް ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ސަޕްރައިޒް ގިފްޓެއް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން އިތުރަށް ބުނީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ ފަރާތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ މިޑީއާނެޓުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ފަށާފައިވާ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް