17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސޮނީ ހާޑްވެއަރ

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރގެ ރޯދަ ބާޒާރުން ކޮންމެ ދުވަހު 5000ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

  • މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން 50 ފަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
  • މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ސޮނީ ހާޑްވެއަރ ރޯދަ ބާޒާރު ޕޯސްޓަރ -- ފޭސްބުކް

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ އިން އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ރޯދަ ބާޒާރު ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަސްހާސް ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ އިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން 50 ފަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ރޯދަމަހަށް ޙާއްސަކޮށް ގެނެސްފައިވާ ފްރާންސްގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޓިފަލް އަދި މޮލިނެކްސް ބްރޭންޑްގެ ބަދިގެ ސާމާނާއި ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ސާމާނު، ލައިޓިން ސާމާނާއި ތަށިމުށި ހާއްސަ ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމުގައިވާ އޮސްރާމް، ޖޮސެފް ލައިފައިޓް، ބްރަބާންޝިއާ އަދި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮރޭލް ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު އެ ފިހާރައިން ލިބޭނެ ކަމަށް ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ އިން ބުންޏެވެ. 

މި ޕްރޮމޯޝަން މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަސްހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:30 ގައި ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޖަނަވަރީ މަގު ފިހާރާގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އަދި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި ފޭސްބުކްޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރއަކީ ހާރޑްވެއަރ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އަދި ގެދޮރު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ސާރވިސް ދިނުމުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދައިފައިވާ ލީޑިންގ ކުންފުންޏެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް