19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ސްޓާޓް އަޕް ވީކެންޑް

ވިޔަފާރި ފަށާނެ ގޮތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

 • ހާއްސަ އޮފަރއެއްގެ ދަށުން އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ
 • މި ފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ 80 ޕަސަންޓް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް
 • ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި މަހު 6-4 އަކަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 18:41 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
 2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
 3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
 4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
 5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
 6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
 7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
 8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޭސްބުކް

ވިޔަފާރި ފަށާނެ ގޮތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޓެކް ސްޓަރ ނަމަކަށް ކިޔާ ބައިނަލަޤްވާމީ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން "ސްޓާޓް އަޕް ވީކެންޑް" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޕްރޮގްރާމް ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ނަމަވެސް މި ފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ 80 ޕަސަންޓް އަންހެން ކަނބަލުން ހިއްސާވާ ގޮތަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތަކީ އެއް ބައިވެރިއަކު އަނެއް ބައިވެރިއަކާ ބައްދަލުކޮށް އެކި ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށާއި ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު، އެ ބައިވެރިންގެ ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅާނީއެވެ. އެ ހުށަހަޅާ ހިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްބޫލް ހިޔާލު ހޮވުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ތިން ހިޔާލު ޖަޖުންގެ ޕެނަލްއަކުން ހޮވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ހިޔާލުތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގެ މާކެޓިންގ މެންޓޯ އަސްރާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ހާއްސަ އޮފަރއެއްގެ ދަށުން އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 350ރ. ދައްކައިގެން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އަސްލު ފީއަކީ 500ރ. އެވެ.  

މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ހާއްސަކަމަކީ އެ ހުށަހަޅާ ހިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ކަމުދާ ހިޔާލުތަކަށް، އެ ފަރާތުން އިންވެސްޓްކޮށް އެ ހިޔާލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދިޔުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

CAPITAL

9 މަސް ކުރިން

START WITH CORRUPT CAPITAL

0
0