24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޕްރޮމޯޝަން

އޭސް ހާޑްވެއަރ އަދި ކަލަރ ބޭންކްގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!

 • ޕްރޮމޯޝަންގެ ފަހު ތާރީހަކީ 15 ޖޫން
 • ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 300 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
 • ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ވިއްކާ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން 80 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 17:22 | |

މަގުބޫލް

 1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
 4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
 7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އޭސް ހާޑްވެއަރ ޕްރޮމޯޝަން ޕޯސްޓަރ -- އޭސް ހާޑްވެއަރ

އޭސް ހާޑްވެއަރ އަދި ކަލަރ ބޭންކް އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯދަ ބަދަލުގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ބުނީ އެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 300 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި އެ އަދަދަށް ވުރެން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ކޫޕަން ފުރުމަށް ފަހު ފޮއްޓަށްލުމުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ނަގުދު ފައިސާއިން ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭސް ހާޑްވެއަރގެ އެސިސްޓަންޓް މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރ ރީނާ ޝަފީޤް ވިދާޅުވީ ކަލަރ ބޭންކް އާއި ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފަހު ތާރީހަކީ 15 ޖޫން ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ވިއްކާ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން 80 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަލަރ ބޭންކުން ވެސް ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ލާ ކުލައިން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ބައެއް ސާމާނުތަކަކީ ބަދިގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކާއި ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ އިތުރުން ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކުންނެވެ. 

އޭސް ހާޑްވެއަރ ފިހާރާގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ އިތުރުން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ފޭސްބުކްގައި ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަ ލަމްޕޫރްގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އޭސް ހާޑްވެއަރ އިން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އީދު ސޭލް، ކްލިއަރަންސް ސޭލް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުންޏެވެ.

އޭސް ހާޑްވެއަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިފްތިތާޙްކޮށްފައި ވަނީ މީގެ 6 އަހަރު ކުރިން، 15 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގެ އޭސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކޯ-ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފެށުނު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އޭސް ހާޑްވެއަރ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރގެ ފުރަތަމަ ފިހާރަ މާލޭގައި ހުޅުވާފައި ވަނީ 20 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައެވެ. އަދި 19 ޑިސެމްބަރ 2013 ގައި ދެވަނަ ފިހާރައެއް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް