24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

މައުމޫން

ގެމްބިގާގެ އިންތިޚާބު:ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟


ޔަހްޔާ ޖަމޭ ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ -- ގޫގުލް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވުމުން ވެސް ގެމްބިއާގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމެހް މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައި ނުގަންނަވަން އުޅުއްވުމުން އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެރިރަށް ބަންޖޫލް ކައިރީގައި އޮންނަ ބަންޖޫލްގައި ހުންނަ އަމިއްލަ ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ގެމްބިއާގެ ޕްރެސް ޔޫނިއަންގެ ވެރިޔާ އެމިލް ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގާ އެފްއެމް އަދި  ހިލްޓޮޕް ރޭޑިއޯ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގްނާގެ ހެޑްކުއާޓާ ބަންދުކުރީ ފުލުހަކާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އޭނާ އެކަން ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރެއް ކަމަށެވެ.

ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ މި ޚައްސާސް ތާރީޚީ ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެތަންތަން ބަންދުކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް