19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މައުމޫން

ގެމްބިގާގެ އިންތިޚާބު:ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ޔަހްޔާ ޖަމޭ ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ -- ގޫގުލް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވުމުން ވެސް ގެމްބިއާގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމެހް މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައި ނުގަންނަވަން އުޅުއްވުމުން އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެރިރަށް ބަންޖޫލް ކައިރީގައި އޮންނަ ބަންޖޫލްގައި ހުންނަ އަމިއްލަ ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ގެމްބިއާގެ ޕްރެސް ޔޫނިއަންގެ ވެރިޔާ އެމިލް ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގާ އެފްއެމް އަދި  ހިލްޓޮޕް ރޭޑިއޯ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގްނާގެ ހެޑްކުއާޓާ ބަންދުކުރީ ފުލުހަކާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އޭނާ އެކަން ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރެއް ކަމަށެވެ.

ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ މި ޚައްސާސް ތާރީޚީ ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެތަންތަން ބަންދުކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް