19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

މައުމޫން

ގެމްބިގާގެ އިންތިޚާބު:ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  6. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު


ޔަހްޔާ ޖަމޭ ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ -- ގޫގުލް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވުމުން ވެސް ގެމްބިއާގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމެހް މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައި ނުގަންނަވަން އުޅުއްވުމުން އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެރިރަށް ބަންޖޫލް ކައިރީގައި އޮންނަ ބަންޖޫލްގައި ހުންނަ އަމިއްލަ ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ގެމްބިއާގެ ޕްރެސް ޔޫނިއަންގެ ވެރިޔާ އެމިލް ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގާ އެފްއެމް އަދި  ހިލްޓޮޕް ރޭޑިއޯ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގްނާގެ ހެޑްކުއާޓާ ބަންދުކުރީ ފުލުހަކާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އޭނާ އެކަން ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރެއް ކަމަށެވެ.

ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ މި ޚައްސާސް ތާރީޚީ ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެތަންތަން ބަންދުކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް