19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މައުމޫން

ގެމްބިގާގެ އިންތިޚާބު:ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޔަހްޔާ ޖަމޭ ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ -- ގޫގުލް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވުމުން ވެސް ގެމްބިއާގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމެހް މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައި ނުގަންނަވަން އުޅުއްވުމުން އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވެރިރަށް ބަންޖޫލް ކައިރީގައި އޮންނަ ބަންޖޫލްގައި ހުންނަ އަމިއްލަ ދެ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ގެމްބިއާގެ ޕްރެސް ޔޫނިއަންގެ ވެރިޔާ އެމިލް ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގާ އެފްއެމް އަދި  ހިލްޓޮޕް ރޭޑިއޯ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓެރަންގްނާގެ ހެޑްކުއާޓާ ބަންދުކުރީ ފުލުހަކާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އޭނާ އެކަން ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރެއް ކަމަށެވެ.

ޓޯރޭ ވިދާޅުވީ މި ޚައްސާސް ތާރީޚީ ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެތަންތަން ބަންދުކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް