22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:37

މައުމޫން

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. އިލްހާމް ޕީޕީއެމަށް ދިޔައީ އަޅުގަނޑު ކުރެން އަހައި، ހުއްދަ ހޯދައިގެން: ގާސިމް
  4. ތިން އަހަރު ވަންދެން ލަހިރު މަދުޝަންކާ ހުރީ ޝޮކެއްގައި: ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ ފައިޒަރު މުސްތަފާ
  5. ސުމިތު މިނިވަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ގޮވާލައްވައިފި
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ
  8. މަހަނަކޯން ޓަވަރގެ ބިއްލޫރި ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވައިފި


ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012އަށް.-- -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޑޮނަލްޑް ސަންގްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

 

ސަންގް ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތިން ދައުވާއަށްވެސް އޭނާވަނީ އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ލަގްޒަރީ ފްލެޓެއްގެ ކަންކަމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމާ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައެވެ.

 

އޭނާއަކީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި ހުންނަވަނިކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލުނު ހޮންކޮންގގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލެވެ. އިހުތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން ސާފު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި  މާގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ސަންގް ގެ މައްޗަށް  ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

 

ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012 އަށެވެ.
 

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އޭނާ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް