19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

މައުމޫން

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012އަށް.-- -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޑޮނަލްޑް ސަންގްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

 

ސަންގް ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތިން ދައުވާއަށްވެސް އޭނާވަނީ އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ލަގްޒަރީ ފްލެޓެއްގެ ކަންކަމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމާ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައެވެ.

 

އޭނާއަކީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި ހުންނަވަނިކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލުނު ހޮންކޮންގގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލެވެ. އިހުތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން ސާފު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި  މާގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ސަންގް ގެ މައްޗަށް  ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

 

ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012 އަށެވެ.
 

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އޭނާ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް