19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

މައުމޫން

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012އަށް.-- -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޑޮނަލްޑް ސަންގްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

 

ސަންގް ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތިން ދައުވާއަށްވެސް އޭނާވަނީ އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ލަގްޒަރީ ފްލެޓެއްގެ ކަންކަމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމާ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައެވެ.

 

އޭނާއަކީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި ހުންނަވަނިކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލުނު ހޮންކޮންގގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލެވެ. އިހުތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން ސާފު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި  މާގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ސަންގް ގެ މައްޗަށް  ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

 

ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012 އަށެވެ.
 

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އޭނާ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް