19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

މައުމޫން

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  6. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު


ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012އަށް.-- -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޑޮނަލްޑް ސަންގްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

 

ސަންގް ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތިން ދައުވާއަށްވެސް އޭނާވަނީ އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ލަގްޒަރީ ފްލެޓެއްގެ ކަންކަމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމާ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައެވެ.

 

އޭނާއަކީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި ހުންނަވަނިކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލުނު ހޮންކޮންގގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލެވެ. އިހުތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން ސާފު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި  މާގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ސަންގް ގެ މައްޗަށް  ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

 

ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012 އަށެވެ.
 

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އޭނާ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް