20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މައުމޫން

އެމެރިކާގައި ތިބި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ފުރައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޑިޕްލޮމޭޓުން ފުރާފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ފްލައިޓެއްގައި އާ އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު -- ގޫގުލް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އައްސޭރިފަށުގައި ފެރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ މަދުވެގެން 23 މީހުން މަރުވެ 17 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ޒަހްރޯ އެކްސްޕްރެސްގެ ފެރީ 230 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ވެރިރަށް ޖަކާޓާގެ 30 މޭލުދުރުން އޮންނަ ރިޒޯޓް ރަށެއް ކަމަށްވާ ޓިޑުންގ އައިލެންޑަށެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ބޯޓުގައި ހުޅުފަޅައިގެން ދިޔައީ ޖަކާޓާގެ މުއަރާ އަންގކޭ ބަނދަރުން ނައްޓާލިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ބަނދަރާ 1.5 ކިލޯ މީޓަރުހާ ދުރުން ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މޫދަށް ފުންމާލާފައެވެ. އޮފިޝަލަކު ބީބީސީއަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 194 މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

ނުވަ މީހަކު އަދިވެސް އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

"ބޯޓު ނައްޓާލިތާ ފަނަރަ މިނެޓް ތެރޭ ބޯޓުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ހަޅޭއްލަވަން ފެށި" އިންޑޮނީޝިއާގެ މީޑިއާގައި ފަސިންޖަރަކު ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ދެން އަހަންނަށް ފެނުނީ ދުން،ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރެއް ބޯވަމުން ދިޔައީ، ބޯޓު އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ، މީހުން ލައިފްޖެކެޓަށް ތަޅާފޮޅަން ފެށީ"

އެހެން ފަސިންޖަރަކު ބުނީ ކުއްލިއަކަށް ކެބިން ތެރެ ދުމުން ފުރިފައި ވާކަމަށެވެ.

ރޮއިޓާސްގައި އޭނާ ބުނީ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން ތިބީ ހާސްވެފައި ކަމަށާއި އެންމެން ޑެކް މައްޗަށް ދުއްވައިގަތީ ފެންމަތީ އޮންނާނެ އެއްޗެއް މޫދަށް އެއްލުމަށް ކަމަށެވެ.

ފަޅި ސިކުންތެއްގެ ތެރޭ އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި ހުޅުގަނޑު އަންނަމުން ދިޔައީ ތެޔޮރައްކާކޮށްފައި ހުރި ދިމާލުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަނދައިގެން ނުގޮސްއޮތް ބައި ވަނީ ޖަކާޓާގެ ބަނރަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޑިޒާސްޓަރ އެޖެންސީގެ ތަރުޖަމާނު އޭފްޕީ ނޫސްއެޖެންސީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބޯޓުގައި ދަތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ދެގުނަ އިތުރަށް ބޯޓުން ދަތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އެތައް ހާސް ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އިންޑޮނީޝިއާގައި ދަތުރުފަތުރުގެ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ ފެރީއެވެ.

ނަމަވެސް ތޮއްޖެހެންދެން މީހުން އެރުވުމާއި، ބޯޓުތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް