20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މައުމޫން

ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން އެމެރިކާއިން ފުރައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 11:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


އެމެރިކާގައި ތިބި ރަޝިއާގެ 35 ޑިޕްލޮމޭޓަކާއި އާއިލާތައް ވަނީ އެ ގައުމުން ފުރާފައި.- -- ގޫގުލް

ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވާލި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން އެމެރިކާއިން ފުރައިފި ކަމަށް ރަޝިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްބަސީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ނިންމުމުގެ އަސަރު ކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިޕްލޮމޭޓުން ފޮނުވާލަން ރައީސް އޮބާމާ އަމުރު ކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިންގެ ޑޭޓާތަކެއް ރަޝިއާއިން ހެކް ކުރިކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރައީސް އޮބާމާ ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނަށް އެގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ދެއްވީ 72 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެކެވެ.

ރައްދުގައި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލާޑިމިއަރ ޕޫޓިން އެ ގައުމުގައި ތިއްބަވާ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ.

ނަމަވެސް ޕޫޓިން ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޒިންމާދާރރުކަން ކުޑަ ޑިޕްލޮމެސީއަކަށް ހެއްލިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައްލަވާނީ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަސައްކަތާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ގުޅުން އަލުން ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

ޕޫޓިންގެ އެ ނިންމެވުމާއެކު ޓްރަމްޕްވަނީ އެއީ ސްމާޓް ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް