19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މައުމޫން

އިޖިޕްޓް އެއާ ފްލައިޓުގެ ކްރޫއިންގެ ހަށިތައް އާއިލާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 11:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ފްރާންސްގެ ތަހުގީގު ޓީމުންވަނީ މައްސަލައިގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފަށާފަ.- -- ގޫގުލް

މިދިޔަ މެއިމަހު މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު އިޖިޕްޓް އެއާގެ ފްލައިޓްގެ ކްރޫއިންގެ ހަށިތައް އާއިލާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި ކަަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނީ 10 ކްރޫއިންގެ ހަށިތައް ހަވާލުކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށާއި އެއަށްފަހު ދެން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަސިންޖަރުންގެ ހަށިތައް ވެސް ހަވާލުކުރެވިގެންދާނެ ކަަމަށެވެ.

ތަހުގީގު ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ގޮވާޒާތުގެ އެއްޗެއްހީގެ ކުނޑިކޮޅުތައް މަރުވި މީހުންގެ ގައިގައި ހުރި ކަމަށާއި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގާނެ ކަމަށެވެ.

މެއިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ޕެރިހުން ފުރައިގެން ގާހިރާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ފްލައިޓް އެމްއެސް 804 ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 66 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މަރުވި މީހުންްގެ ތެރޭގައި މިސްރުގެ 40 މީހުންނާއި ފްރާންސްގެ 15 މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ފްރާންސުންވަނީ އެހާދިސާގައި މަރުވި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހަށިތައް ހަވާލުކުރުން ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ފްރާންސުންވަނީ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ވެސް ޝަކުވާކޮށްފައެވެ. އެގައުމުންވަނީ އެ ހާދިސާއަކީ ގަސްތުގައި މީހުން މެރުމުގެ އަމަލެއްތޯ ބެލުމަށް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގެއް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް