19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މައުމޫން

ސިޑިއަކާއި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެހިގެން އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް: އޭޑީކޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 07:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ބަލިމީހަކު ގޮވައިގެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ޖެއްސި އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ފިޔަގަނޑަކުން މަތިންދާ ބޯޓަށް އަރާ ސިޑިއެއްގައި ޖެހިގެން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ އެހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އައްފާލް ވިދާޅުވީ އެހާދިސާގައި އަނިޔާވި ދެމީހުންވެސް ގެނެވުނީ އޭޑީކޭއަށް ކަމަށާއި އެކަކަށް މާބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައި ނުވާތީ ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އެކަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާއަށް ލިބިފައިވނީ ކޮންކަހަލަ ޒަޚާމްތަކެއް ކަމެއް އައްފާލް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހާލު ސީރިއަސް މީހާގެ ބަނޑަށް ވަނީ އެއްޗެއް ހެރިފައެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފް މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގއ ވިލިނގިލިން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ފިޔަގަނޑުން ބޯޓުން މީހުން ފައިބާ ހަރުގަނޑެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއެކްސިޑެންޓުގައި ގްރައުންޑްގައި ހުރި އެއަރޕޯޓްގެ ދެ މީހަކު ޒަކަމްވެ ހޮސްޕިޓަލުން ގެންދަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށެވެ.މިހާދިސާ ހިނގީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު 4 ޖަހާކަށްހާއިރު ކަމަށާއި އެހާދިސާ ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ހެލިކޮޕްޓަރު އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސުމަށް ފަހު އޭގެ ފިޔަގަނޑުގެ އެނބުރުން އެއްކޮށް ނުހުއްޓެނީސް ފިޔަގަނޑު ކައިރިން އެއާސްޓެއާ (ސިޑި) ދުއްވާފައި ދިއުމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް