12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަ

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ އަނެއްކާ ބަލަނީ!

 • މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރިފަހުން
 • މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުމެއް ނޫން:ޕޮލިސް
 • މި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީންވަނީ ނުބަލަން ނިންމާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 17 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 13:18 | |

މަގުބޫލް

 1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
 3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
 4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
 5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
 7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
 8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު -- ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ  ކަމަށް ބުނާ ވިޑިއޯގެ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވި އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ވީޑިއޯ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަދަލުމުންދާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި މި ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމަށް ފަހު ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރި ފަހުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ފުލުހުން އަނެއްކާ މި މައްސަލަ ބަލަންފަށާފައިވާ އިރު މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް މައްސަލައެއް ބަލާފައިވެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފަ އެވެ.

ހިލޭ އަންހެނުންނާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލައިގައި އަލީ ހަމީދު މީގެ ކުރިން ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީވެސް ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ބިރު ދެއްކުމާއި ބްލެކް މެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޓުވިސް ކަމަށް

8 މަސް ކުރިން

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ޓުވިސް ކަމަށް ތިވާނީ

0
0
ދޮންފުތުބެ

8 މަސް ކުރިން

ކުރީގަ. ހުދުޖަނގިޔާއޭ ބުނިމީހަކުވިއްޔާ ޖަލަށް އެކަމަކު މިއަދު ހުދުޖަނގިޔާއޭ ބުނާމީހާއައް ދެނީ ސާބަސް

0
0
ހެއްރަބެ

8 މަސް ކުރިން

ކުރީގެ ތަހްޤީޤުން އަލީހަމީދުއަކީ އަލީހަމީދަށްނުވި!!! އެކަމަކު މިފަހަރު އަލީހަމީދުވާނީ ހަމަ އަލީހަމީދަށް!!! ތިޔަކުރަނީވާ ވަރުގަދަ ތަހްޤީޤްތަކެއް!!! ހީނހީނ ހަލާކުވާވަރުވޭ

1
0
އެޑަމް

8 މަސް ކުރިން

ބަލަގަ ފުލުހުން ތިމައްސަލަ ބަލާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ޢަލީ މުޙައްމަދު ނޫންކަމަށް ބުނެފައެއްނު އޮތީ. ދެން މިހާރު ތިއުޅެނީ އާ ވީޑިއޯއެއްތަ އަނެއްކާ؟

0
0