19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

އަނަންތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އިންސްޓްގްރާމް ކުރަން ރީތި ތަނަކަށް އަނަންތަރާ ކިހަވައް!

 • އަނަންތަރާއަށް މި ލަގަބު ލިބުނީ ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރ އިން ނެގި ވޯޓަކުން
 • 120،000 ވޯޓުން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައި ކުޅަ އެއްވައި އަންނަތަރާއަށް ވަނީ ލިބިފައި
 • އަނަންތަރާއަށް އިތުރު އެވޯޑްތައް ވެސް ލިބިފައިވޭ
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 17 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 09:13 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
 2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
 3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
 4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
 5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
 6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
 7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
 8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


އަނަންތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގެ 'އެވޯޑް-ވިނިންގ' އަންޑަރވޯޓަރ ރެސްޓޯރަންޓް -- އަނަންތަރާ ކިހަވައް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އިންސްޓަގްރާމް ކުރަން ރީތި ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި އަނަންތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާސް ހޮވިއްޖެއެވެ.

އަނަންތަރާއަށް މި ލަގަބު ލިބުނީ ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރ އިން ނެގި ވޯޓެއްގައި ލިބުނު 120000 ވޯޓުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ވޯޓާއެކުއެވެ.

ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ 80-ވިލާގެ މި ރިސޯޓު އެއްވަނަ ހޯދާފައި ވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީގައި ހުންނަ ރިޒް-ކާލްޓަން ހޮޓެލާއި މެކްސިކޯގެ ހޮޓެލް މެޓިލްޑާއާއި ވިސަރޯއި ލޮސް ކާބޮސް ބަލި ކުރުމަށް ފަހެވެ.

މި އެވޯޑާއެކު އަނަންތަރާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޑިލަން ކައުންސެލް ވަނީ ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރގެ ވޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މިއީ މި ރިސޯޓަށް ލިބިފައިވާ ހަމަ އެކަނި އެވޯޑެއް ނޫނެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގައި 'ވަރލްޑްސް ލީޑިންގ އަންޑަރވޯޓަރ ހޮޓެލް ރެސްޓޯރަންޓް' އަނަންތަރާއަށް ލިބިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ "ލީޑީންގ ވިލާ ރިސޯޓް"ވެސް އެތަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

އަންނަތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާސް ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އިރު، ވޭލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓުން 30 މިނިޓް ތެރޭ އެތަނަށް ދެވެއެވެ. ބ. އަތޮޅަކީ ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒަރވްއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް