21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

މައުމޫން

ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް އެނގިގެން: ތޯރިގް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 06:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


މަނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ތާރިގު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން ކަމަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ތޯރިގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތޯރިގު ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިނތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން އެމްޔޫއޯއިން އެހާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހެނީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކަމަށާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީ ހޯދަން މިޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ނިޒާމް ރަނގަޅަށް ތަރައްގީ ކުރެވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.ތޯރިގު ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ނިޒާމުގައި ކަލޭފާނުންނާއި ކަތީބުންނާއި މިޒާތުގެ ބޮޑުންގެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުނަނަށް ނޫނީ ވެރިކަމާއި ހިސާބަށް ނާދެވޭ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީން އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ، ގެންނަން ބޭނުންވާ ނިޒާމަކީ ހޮޅުއަށީގައި ތިބޭ އެންމެ އާދައިގެ ނިކަމެތި ފަގީރު މީހާގެ ދަރިފުޅަށް ވެސް ރަށްރަށުގެ ވެރިކަމުގެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

މި ނިޒާމް ފައްކާކޮށް ތަރައްގީކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ގޮވާލެއްވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް