18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އަލޯރާގެ އެނުއަލް ޕްރޮމޯޝަން

އަލޯރާގެ އެނުއަލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް!

 • ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ 8 ވަނަ ދުވަހު
 • 10-50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ
 • ޕްރޮމޯޝަން ނިމޭނީ މެއި 25 ގައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 19:13 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
 2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
 6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
 7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


އަލޯރާގެ އެނުއަލް ޕްރޮމޯޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މޮޑަން ފަރުނީޗަރު ވިއްކަމުންދާ އަލޯރާ އިން 50-10 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. 

އަލޯރާގެ ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ އަލޯރާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން ކަމަށާއި މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްއެއްގެ ގޮތުން ސާޅީސް ތިން ހާސް ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަލޯރާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގުރު ނެގުން އޮންނާނީ ޕްރޮމޯޝަން ނިމޭ ދުވަހު ކަމަށް އަލޯރާ އިން ބުންޏެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާ ބައެއް ސާމާނުތަކަކީ ބެޑްރޫމް ސެޓާއި، ބަދިގެ ސެޓާއި ސޯފާ ސެޓް ފަދަ ސާމާނުތަކެވެ.

މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައި އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އަލޯރާ އިން މި ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް