17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ | 03 ފުސް
04 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ފްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި

  • ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު
  • ވޯޓު ފޮށި ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާ އުސޫލު ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 14:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
  3. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  4. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  5. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން
  6. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  7. ހއ އަށާއި ހދ އަތޮޅަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި
  8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 އަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން ކޮމިޝަންގެ އާންމު ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 403 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާ އިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި ރިސޯޓްތައް އަދި ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގެ އުސޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ޓްރެއިނިންގތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓު އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޯޓު އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަތޮޅު ތެރެއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް