26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ފްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި

  • ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު
  • ވޯޓު ފޮށި ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާ އުސޫލު ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 14:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  5. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު
  6. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  7. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  8. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 އަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން ކޮމިޝަންގެ އާންމު ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 403 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާ އިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި ރިސޯޓްތައް އަދި ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގެ އުސޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ޓްރެއިނިންގތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓު އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޯޓު އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަތޮޅު ތެރެއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް