14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:59
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:05
އިރުއަރާ 06:02
ފަތިސް 04:45

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ފްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި

  • ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު
  • ވޯޓު ފޮށި ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާ އުސޫލު ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 14:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  6. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  7. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  8. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 އަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން ކޮމިޝަންގެ އާންމު ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 403 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާ އިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި ރިސޯޓްތައް އަދި ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގެ އުސޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ޓްރެއިނިންގތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓު އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވޯޓު އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަތޮޅު ތެރެއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް