14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ފަރެސްމާތޮޑާ

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުތަނާ، ތޮށިގަނޑުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

  • ވެއްޓުނުތަން މިހާރު ވަނީ މަރާމާތުކޮށްފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 13:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  6. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  7. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  8. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން


ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑުން ބައެއް ވެއްޓިފައި -- ޓްވިޓަރ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބަންދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުތަނާ، އެ ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނަސްރުﷲ މުހައްމަދު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ އެތެރޭ ތޮށިގަނޑުގެ ޕޭވްމަންޓާ ދިމާލުން ބައެއް ވެއްޓުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީން އެތަން މިހާރު މަރާމާތުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ތޮށިގަނޑުން ބައެއް ވެއްޓުނީ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ވެލިގަނޑު ދަމައިގަތުމުން ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާ ކަމަށް ސައްރުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޕޭވްމަންޓާ ދިމާލުން ބައެއް ވެއްޓުނީ. އިރުމަތީ ހުރަސް ތޮށީގެ ކުޅުން ވެއްޓުނީ. ރިވެޓްމަންޓުގެ ވެސް އަޑި ވެލިތައް ދަމައިގަތީމަ އެ މައްސަލަ ދިމާވީ،" ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. ހަތް މަހުގެ މަސައްކަތަކަށް ފަހު، އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ވަނީ 12،70 ފޫޓަށް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އެ ބަނދަރަކީ ކުރިން 770 ފޫޓުގެ ބަނދަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް