10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ޓާޓާ ފްލެޓް

ގާކޮށި އަދި ވޭސައިޑްގެ ފްލެޓްތައް ވިއްކާ ނިންމާލައިފި

  • ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ގަތުމަށް ހުޅުވާލީ ޖެނުއަރީ މަހު
  • 105 ފްލެޓް ވިއްކުމަށް ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 13:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕްރައިމަރީއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މެމްބަރޝިޕް ފޯމުތަކުގެ އަދަދު 30،000 އަށް އަރާ: އެމްޑީޕީ
  2. ޕެލިކަން ބޯޓް އަޑިއަށްގޮސް، ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ: ބޯޓްގެ ވެރިފަރާތް
  3. ޔާމީންގެ ތުހުމަތަށް ބީއެމްއެލްގެ ރައްދު: މުއާމަލާތް ހިންގީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަގީން
  4. ބޭކާރު ހަރަދު ބޭރަށް ދޫކޮށްނުލާ، ޖަޒީރާ ޗުއްޓީއެއް ހަދަމާ!
  5. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  6. ސާފު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް އެއްމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން: ރައީސް މައުމޫނު
  7. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ޓާޓާ ފްލެޓް -- ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގާކޮށި އަދި ވޭސައިޑް ފުލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ހުރިހާ ފްލެޓެއް ވިއްކާ ނިމިއްޖެއެވެ.

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ، ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސައްހަ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފްލެޓް ވިއްކުމުގެ އެންމެހާ މަރުހަލާތައް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ އަރަބިއްޔާ އަދި ގާކޮށި ހުރި މިބުގައި އިމާރާޠްކުރި 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 105 ފްލެޓެއް ވިއްކުމަށް އިއުލާނު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫގައި ޖެހިގެން ތިއްބާ، ސަރުކާރުން ވަނީ އެވަގުތަށް ފްލެޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ސަރުކާރުން ފްލެޓް ވިއްކަން ފެށީ އޮންލައިކޮށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފްލެޓް ވިއްކަން ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ފްލެޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރަން 30 މިނިޓް ދީފައި ވެއެވެ. ފްލެޓްތައް ވިއްކާފައި ވަނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށި ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހުނީ ވެށިފަހި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ ފްލެޓް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް