17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ | 03 ފުސް
04 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ޓާޓާ ފްލެޓް

ގާކޮށި އަދި ވޭސައިޑްގެ ފްލެޓްތައް ވިއްކާ ނިންމާލައިފި

  • ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ގަތުމަށް ހުޅުވާލީ ޖެނުއަރީ މަހު
  • 105 ފްލެޓް ވިއްކުމަށް ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 13:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
  3. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  4. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  5. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން
  6. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  7. ހއ އަށާއި ހދ އަތޮޅަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި
  8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


ޓާޓާ ފްލެޓް -- ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގާކޮށި އަދި ވޭސައިޑް ފުލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ހުރިހާ ފްލެޓެއް ވިއްކާ ނިމިއްޖެއެވެ.

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ، ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސައްހަ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފްލެޓް ވިއްކުމުގެ އެންމެހާ މަރުހަލާތައް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ އަރަބިއްޔާ އަދި ގާކޮށި ހުރި މިބުގައި އިމާރާޠްކުރި 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 105 ފްލެޓެއް ވިއްކުމަށް އިއުލާނު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫގައި ޖެހިގެން ތިއްބާ، ސަރުކާރުން ވަނީ އެވަގުތަށް ފްލެޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ސަރުކާރުން ފްލެޓް ވިއްކަން ފެށީ އޮންލައިކޮށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފްލެޓް ވިއްކަން ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ފްލެޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރަން 30 މިނިޓް ދީފައި ވެއެވެ. ފްލެޓްތައް ވިއްކާފައި ވަނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށި ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހުނީ ވެށިފަހި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ ފްލެޓް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް