24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް

ހީނާމާގެ ޕާކިން ސިސްޓަމް ދަބަރަށް ވާން ދޫކޮށްލާފައި

 • ޕާކިން ސިސްޓަމް ބޭނުން ނުކުރާތާ ހަތް މަސް
 • ޕާކިން 20 ސިސްޓަމް ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ބުނި
 • އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ބަހެއް ނުބުނި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 12:29 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 7. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 8. އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި


ހީނާމާގެ ޕާކިން ސިސްޓަމް ނަޓުތަކުގައި ދަބަރު ޖަހާފައި -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގ. ހީނާމާގޭގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަހައްޓާފައިވާ މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ބޭނުންނުކޮށް، ދަބަރަށް ވާން ދޫކޮށްލާފައިވާތާ ހަތް މަސް ވެއްޖެއެވެ.

ބަންޑާރަ ބިމެއް ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ހީނާމާގޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަހައްޓާފައި ވަނީ ސައިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެކެވެ. އެއްފަހަރާ 100 ސައިކަލް ޕާކުކުރެވޭ، އެ ޕާކިން ސިސްޓަމް ބަހައްޓައި ޓެސްޓްތައް ހަދައި ނިންމާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ހަތް މަހު އެ ޕާކިން ސިސްޓަމް ބޭނުންނުކޮށް، އަދި މަރާމާރު ނުކުރާތީ އެ ސިސްޓަމްގެ އެކި ތަންތަނުގައި ވަނީ ދަބަރު ޖަހަން ފަށާފައެވެ. އަދި ޕާކިން ސިސްޓަމް ހުރި ސަރަހައްދު ވަނީ ގޮނޑުވެފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދު މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ ވެމްކޯގެ ވެހިކަލްތައް ބެހެއްޓުމަށާއި ކުނި ޑަސްބިންތައް ޖަމާކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ހީނާމާގެ ޕާކިން ސިސްޓަމް

އެ ސިސްޓަމް ބޭނުން ނުކުރާ ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ ސުވާލު ކުރުމުން، އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އަހްމަދު ފަޒާލް ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ހީނާމާގޭގައި 10 ކާރު ބާޕު ކުރެވޭ ގޮތަށް އިތުރު ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މެކޭނިކަލް 20 ޕާކިން ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެސްޓިއޯއާއެވެ. އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކާރު ޕާކް ކުރުމަށް ހާއްސަ 10 ޕާކިން ސިސްޓަމާއި ސައިކަލަށް ހާއްސަ 10 ޕާކިން ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމެވެ.

ހީނާމާގެ ޕާކިން ސިސްޓަމް
 

ނަމަވެސް މާލޭގައި ޕާކިން ސިސްޓަމް ބެހެއްޓީ ވެލާނާގޭ ޕާކިން ސަރަހައްދުގަޔާއި ހީނާމާގޭގައެވެ. ވެލާނާގޭ ޕާކިން ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް