19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ

މެދުއިރުމަތީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާއި ސައުދީ ވަލީއަހުދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

  • ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 16 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 10:55 | |އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާ ތެރެސާ މޭ: ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން -- އަލްއަރަބިއްޔާ

މެދުއިރުމަތީގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާ ތެރޭސާ މޭ، ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މެދުއިރުމައްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ފޯނު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ސައުދީގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އޭޖެންސީތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ފޯން ކޯލްގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މެދުއިރުމަތީގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި އެމެރިކާ އިން އިސްވެ އޮވެ، އިނގެރޭސިވިލާތާއި، ފްރާންސާ ގުޅިގެން ސިރިއާއަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެ ހަމަލާތަކަށް މީގެ ކުރިން  ސައުދީން ވަނީ ތާޢީދު ކޮށްފައެވެ.

މެދުއިރުމަތީގެ ހާލަތުގެ އިތުރުން މި ފޯންކޯލްގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ސައުދީ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަމުންދާއިރު، އެ ބަދަލުތައް ގެންނެވުމުގެ މުގުލުގައި ހުންނެވީ އަމީރު މުޙައްމަދެވެ. އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ސައުދީގެ ޒަމާންވީ ބައެއް ކަންކަމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންނެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ހުޅަނގާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިކުރައްވަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް