18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މައުމޫން

މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 06:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ސައިކަލް ޓެކްސީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް ކޮންސަލްޓެންޓް މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަނުއާ ޓެކްސީ ސެންޓަރ ގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރު ހުޅުވުމުން ސައިކްލަ ތަކަށް ޓެކްސީ ބޯޑު  ހަވާލު ކުރުމާއި ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ހަވާލު ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ޑްރައިވަރުންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމާއި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދެގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަނެއް ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް