18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މައުމޫން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ތިބޭ ބަލި މީހުނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެސްފި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:55 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް)ގެ އައި.ސީ.ޔޫގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމަތު ދެއްވަމުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޑިރެކްޓަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ އަޙްމަދު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން އެކުލަވާލި އައު އުޞޫލުގެ ދަށުން މިހާރު އައި.ސީ.ޔޫގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ހަވީރު 5:00 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

ބަދަލާއެކު ބަލިމީހާ ކައިރިޔަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނީ ދުވަލަކު ގިނަވެގެން ދެމީހުންނަށް ކަމަށާއި އަދި ފަހަރަކު އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށް މަޢުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 11:00 އިން 12:00 އަށް  އަދި ހަވީރު 5:00 އިން  6:00 އަށެވެ.

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި މިދޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު  ވަނީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު އައު އައި.ސީ.ޔޫއެއް ތަރައްޤީކޮށް ޙިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ.

ކުރިން ހުރި އައިސީޔޫއަކީ 8 އެނދުހުރި ނަމަވެސް މި އައިސީޔޫގައި 15 އެނދު ހުންނާނެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

މި އައި.ސީ.ޔޫ ކައިރީގައި ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން މަޑުކޮށްލާނެ ވެއިޓިން އޭރިޔާއެއް ވަނީ ހަދަފައެވެ.

 އަދި އައި.ސީ.ޔޫ އާއި އެން.އައި.ވީ ޔުނިޓަށް ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިޔާއަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ފާހެއް ދޫކުރުމަށް  ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް