20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މައުމޫން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ތިބޭ ބަލި މީހުނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެސްފި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް)ގެ އައި.ސީ.ޔޫގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމަތު ދެއްވަމުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޑިރެކްޓަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ އަޙްމަދު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން އެކުލަވާލި އައު އުޞޫލުގެ ދަށުން މިހާރު އައި.ސީ.ޔޫގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ހަވީރު 5:00 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

ބަދަލާއެކު ބަލިމީހާ ކައިރިޔަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނީ ދުވަލަކު ގިނަވެގެން ދެމީހުންނަށް ކަމަށާއި އަދި ފަހަރަކު އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށް މަޢުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 11:00 އިން 12:00 އަށް  އަދި ހަވީރު 5:00 އިން  6:00 އަށެވެ.

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގައި މިދޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު  ވަނީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު އައު އައި.ސީ.ޔޫއެއް ތަރައްޤީކޮށް ޙިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ.

ކުރިން ހުރި އައިސީޔޫއަކީ 8 އެނދުހުރި ނަމަވެސް މި އައިސީޔޫގައި 15 އެނދު ހުންނާނެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

މި އައި.ސީ.ޔޫ ކައިރީގައި ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން މަޑުކޮށްލާނެ ވެއިޓިން އޭރިޔާއެއް ވަނީ ހަދަފައެވެ.

 އަދި އައި.ސީ.ޔޫ އާއި އެން.އައި.ވީ ޔުނިޓަށް ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިޔާއަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ފާހެއް ދޫކުރުމަށް  ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް