17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ | 03 ފުސް
04 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް 48 ޓީމު ގެންދަން ފީފާއިން ވިސްނަނީ

  • މިހާރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯމެޓް އޮންނަ ގޮތުން ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެވެނީ 32 ޓީމަށް
  • 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ފެށިގެން 48 ޓީމަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 13 އޭޕުރިލް 2018 | ހުކުރު 18:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
  3. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  4. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  5. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން
  6. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  7. ހއ އަށާއި ހދ އަތޮޅަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި
  8. ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އީޔޫގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި


ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ލޯގޯ -- ގޫގުލް

ޤަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި 48 ޓީމު ބައިވެރިކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯމެޓް އޮންނަ ގޮތުން ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެވެނީ 32 ޓީމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ފީފާއިން ވަނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ފެށިގެން 48 ޓީމަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ފޯމެޓް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ކޮމްބެލްއިން ވަނީ ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕުން ފެށިގެން އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ފީފާގައި އެދިފައެވެ.

ބީބީސީ ސްޕޯޓްސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޤަތަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮމިޓީއާއެކު ފީފާއިން ވަނީ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އިތުރު 16 ޓީމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޤަތަރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފީފާއިން ހާއްސަ ދިރާސާއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފީފާގެ ރައީސްކަން ކުރަމުން އަންނަ ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ހިޔާލެއް ކަމަށާއި އެކަން ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަން ވެސް ތައްޔާރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އޭނާ ތާއިދުކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ފުޓްބޯޅައަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ބިޑް ކުރި ގައުމުތަކުން ވަނީ 12 ސްޓޭޑިއަމް ބިނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޤަތަރުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ބިނާކުރަމުންދަނީ އަށް ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް ކުރިޔަށްދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހާއި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ދުވަސްތައް ބަދަލުކުރީ ހޫނު ގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް ފަހު ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން އަދި އޮފިޝަލުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް